BHMAK: BiH bi trebala biti očišćena od mina do 2030. godine

U sklopu realizacije MSP Vojkovići, na općina Istočna ilidža, a povodom obilježavanja 4. aprila – Međunarodnog dana podizanja svjesnosti o opasnosti od minsko eksplozivnih sredstava, Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAK) uputio je poruku da je naša zemlja i dalje jedna od minski najugroženijih u Evropi i u svijetu, sa preko 500.000 ugroženih građana.

Nakon rata, stradala je 1781 osoba, od čega 624 smrtno. Od ovog broja, stradala su 134 deminera (53 smrtno).

Tokom 2022. i 2023.godine, dva lica su smrtno stradala na području Lukavca i Doboja i to prilikom prikupljanja ogrijeva i sekundarnih sirovina u obilježenom području.

Proces deminiranja se odvija usporenom dinamikom, jer nije izdvojen planiran i obećan novac za ove namjene sa svih nivoa vlasti. I jedino dobra politička volja i efikasna koordinacija može voditi ka pronalaženju adekvatnih rješenja i konačnoj eliminaciji zaostalih minsko eksplozivnih sredstava, ističi uz BHMAK-a.

Veličina sumnjive opasne površine na mine u Bosni i Hercegovini iznosi oko 860 km² ili 1,69% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je dobila produženje roka za uklanjanje svih preostalih minsko-eksplozivnih sredstava prema Konvenciji o zabrani PP mina, te je novim rokom precizirano da naša zemlji bude očišćena do 2027. godine, ali zbog nedostatka finansijskih sredstava i napuštanjem stranih donatora koji se okreću prostorima Ukrajine, taj period je produžen za tri godine, odnosno, do 2030. godine.

Saša Obradović, Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH je naglasio da je u 2022. godini sumnjiva opasna površina smanjena za 52,74 km², gdje je pronađeno 3.529 mina i 1.833 eksplozivnih sredstava zaostalih ratom.

Mobilna aplikacija sa minsko sumnjivim površinama u našoj zemlji je dostupna svima i može se preuzeti na Google i Apple store, a link se nalazi na www.bhmac.org.