BiH ove sedmice dobija kandidatski status EU

Bosna i Hercegovina bi ove sedmice trebalo da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, nakon preporuke Evropske komisije u oktobru, jer je blok počeo da pridaje pažnju strateškom značaju regiona, saznaje EURACTIV, a prenio je jučer BHRT.

Zemlje članice EU trebalo bi da potpišu nacrt dokumenta o procesu proširenja, stabilizacije i pridruživanja EU, a koji „preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata, uz potvrdu Evropskog vijeća, uz razumijevanje da je poduzeto nekoliko koraka”, objavio je EURACTIV, navodeći da imao uvid u dokument.

Taj korak uslijedio bi nakon što je Evropska komisija ranije u oktobru preporučila dodjelu statusa kandidata Bosni i Hercegovini, kao dio svog godišnjeg izvještaja o proširenju, ali je priložila i listu od osam reformskih prioriteta, za koje je rečeno da će pomoći jačanju demokratije u zemlji.

To, između ostalog, uključuje mjere za jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, upravljanje migracijama i osnovna prava.

Reformski prioriteti se uglavnom odnose na 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine, u svom mišljenju o spremnosti Bosne i Hercegovine da postane zemlja kandidat, a koje zemlja treba ispuniti u cilju otvaranja pregovora o pristupanju EU.

U trenutnom geopolitičkom kontekstu, Vijeće naglašava hitnost da zemlja krene naprijed na svom putu prema EU”, navodi se u nacrtu dokumenta, ali se ipak naglašava potreba da se ti prioriteti ispune.

Prema nacrtu dokumenta, evropski ministri bi trebali “sa zabrinutošću primijetiti sveukupni ograničeni napredak u reformama”, ali će istaknuti pozitivne korake koje je Sarajevo preduzelo po nekoliko pitanja.

To se uglavnom odnosi na izmjene zakona o javnim nabavkama, upravljanje javnim finansijama, imenovanje četvorice nedostajućih sudija i ratifikaciju nekoliko EU sporazuma o istraživanju, civilnoj zaštiti i saradnji sa EUROPOL-om.

EU očekuje da se funkcionalna zakonodavna tijela i vlade brzo uspostave na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou kako bi se fokusirale na reforme na putu ka EU“, dalje se navodi u nacrtu dokumenta, navodi EURACTIV.

Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u EU od 2003. godine, a formalno je podnijela zahtjev za članstvo u februaru 2016. godine.

Izvor: BHRT