CIK BiH izrekao novčane kazne za 53 političke stranke

Centralna izborna komisija BiH je na 48. sjednici održanoj 26. maja novčano kaznila 53 političke stranke u ukupnom iznosu od 337.150 KM.

Kazne su izrečene na osnovu Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2018. godinu (javnosti dostupni na web stranici www.izbori.ba), a zbog kršenja pojedinih odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH,

Danas usvojene odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne, protiv istih se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Pregled političkih stranaka sa iznosom izrečene novčane kazne uz naznačene zakonske odredbe koje su prekršene možete preuzeti ovdje.