Crveni križ FBiH dostavio pomoć Petrinji

Crveni križ Federacije BiH zajedno sa svojom strukturom dostavio je humanitarnu pomoć Crvenom križu Hrvatske.

Tako je Crvenom križu Petrinje u srijedu isporučeno više od 200 deka, 100 vreća za spavanje, jastuka i jorgana, posteljine, električnih grijalica, različitih higijenskih sredstava kao i 10.000 sardina u konzervi, 3,3 tone brašna, šećera, ulja, tjestenine, dječije hrane i slično.

Ukupna procijenjena vrijednost donacije je oko 38.000 KM za 13.700 artikala.

Osim ove pomoći, koja je sakupljanja prema iskazanim potrebama Hrvatskog Crvenog križa ubrzo će biti uručen i ček sa novcem, koji je prikupljen pozivanjem na humanitarni broj Crvenog križa FBiH – 17023.

Bh. građani su od 29. decembra, kada je otvoren humanirani broj za stanovništvo ugroženo zemljotresom u Hrvatskoj, do kraja januara pozvali ukupno 113.186 puta.

U prikupljanju ove humanitarne pomoći učestvovali su Crveni križ USK, Crveni križ općine Sanski Most, Crveni križ ZDK, Crveni križ općine Žepče, Crveni križ općine Usora, Crveni križ općine Novi Travnik, Crveni križ općine Travnik, Crveni križ grada Mostara i Crveni križ općine Kupres.

Crveni križ Federacije će i dalje, kako je to bila praksa i do sada, u duhu solidarnosti i humanosti nastaviti podržavati sve one kojima je podrška potrebna.