Danas 7. sjednica Vlade ZDK

Premijerka Vlade Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić za danas je zakazala 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati u zgradi Kantona s početkom u 9 sati, a na dnevnom redu su sljedeće tačke:

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.01.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.02.2023. godine;
 3. Smjernice za trogodišnje planiranje rada Zeničko-dobojskog kantona za period 2024.-2026. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona;
 5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova dato po inicijativi poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Rame Isaka, a vezano za izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato po prijedlogu  Javnog preduzeća „Zenicagas” d.o.o. Zenica,  kojim se predlaže da Skupština u Program rada za 2023. godinu uvrsti dopunu Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-dobojskog kantona za period 2017.-2025. godina (KEAP-a), sa Prijedlogom Zaključkom;
 8. Mišljenje  Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato  po prijedlogu Službe za voprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima – kojim bi se izmijenio član 9., u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje  Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato  po prijedlogu Službe za voprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica za uvrštavanje donošenja Zakona o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima – u članu 16. stav (2) tačka b, u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline dato po prijedlogu Službe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica za uvrštavanje donošenja posebnog propisa iz člana 10. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine u Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Informacija o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova otkupa zemljišta u svrhu uspostavljanja – proširenja poslovnih zona, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period X – XII 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za period januar – mart 2023. godine;
 14. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2023. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Badrov Jadranki, majci poginulog dobitnika ratnog priznanja „Zlatna policijska zvijezda“ iz Visokog, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja.