Danas isplata penzija za juni

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, penzije za mjesec juni će preko jedinstvenog računa trezora Federacije BiH biti isplaćene danas, 5. juna.

Najniža penzija za juni iznosi 538,27 KM, garantovana 642,40 KM, dok je najviša 2.626,42 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, a kojih je na isplati za juni 358.614, iznosi 674,81 KM.

Penzije za juni će primit 436.843 korisnika, a ukupno potreban sredstva za isplatu iznose oko 260 miliona KM.