Danas Međunarodni dan šuma

U svijetu se 21. mart obilježava kao Međunarodni dan šuma, a ovogodišnji dan se obilježava pod sloganom “Obnova šuma: put oporavka i blagostanja”.

Šumama treba posvetiti veliku pažnju jer su danas globalno ugrožene uslijed lošeg upravljanja, požara, poremećenog režima voda, insekata, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i drugih faktora. Na svjetskoj razini, gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika.

Održivo gospodarenje šumama i korištenje njihovih resursa igraju veliku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Šume također doprinose smanjenju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja. Ipak, unatoč svim neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim blagodatima, globalno krčenje šuma nastavlja se alarmantnom brzinom.

Obnovom i održivim gospodarenjem šumama pomaže se u rješavanju kriza izazvanih klimatskim promjenama i gubitka biološke raznolikosti. Održivim gospodarenjem također se stvaraju dobra i usluge koji vode do veće privredne aktivnosti, zaposlenosti i boljih životnih uvjeta.

Ovogodišnja tema se uklapa i u UN-ovu deceniju obnove ekosistema (2021-2030) kojom se poziva na zaštitu i obnovu ekosistema u cijelom svijetu.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2012. godine je 21. mart proglasila Međunarodnim danom šuma kako bi se povećala svijest o važnosti svih vrsta šuma. Zemlje se potiču da na svim nivoima, od lokalnog do nacionalnog, organiziraju aktivnosti i kampanje posvećene šumama i drveću. Organizatori obilježavanja Međunarodnog dana šuma su UN-ov Forum za šume i Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a (FAO) u suradnji sa vladama zemalja diljem svijeta i drugim relevantnim organizacijama posvećenim zaštiti šuma.