Danas se obilježava Dan Armije RBiH

U Bosni i Hercegovini današnji datum – 15. april se obilježava kao Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH).

Na ovaj dan, 15. aprila 1992. godine, udruživanjem Teritorijalne odbrane BiH, Patriotske lige, te ostalih vojnih formacija koje su učestvovale u odbrani Republike Bosne i Hercegovine, formirana je Armija Republike Bosne i Hercegovine.

Slabo opremljena vojska, ali dovoljno hrabra i spremna na žrtvu suprotstavila se četvrtoj vojsci po snazi u Evropi, te uprkos svim prognozama sačuvala suverenitet i cjelovitost Bosne i Hercegovine.

ARBiH je formirana i opstala je kao jedina legalna vojna formacija na tlu suverene i nezavisne države Republike Bosne i Hercegovine, borivši se za cjelovitost države i jedinstvo svih njenih naroda.

Kao takva iz rata je izašla neukaljane časti, ispunivši svoj jedini cilj – osigurati opstanak Bosne i Hercegovine unutar njenih granica.

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je 1996. godine povodom obilježavanja 1. marta, dana nezavisnosti Republike BiH, odlikovao Armiju RBiH Ordenom slobode.

Nakon Dejtonskog sporazuma, ARBiH je zajedno sa HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, da bi nakon reforme odbrane bila transformisana u “Bosanske rendžere“, jednu od tri pukovije u okviru Oružanih snaga BiH.