Danas sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u cilju imenovanja Vlade FBiH

Za danas je zakazana 6. vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacija BiH, a koja će biti održana s početkom u 14 sati.

Sjednicu je zakazala predsjedavajuća Mirjana Marinković-Lepić sa samo jednom tačkom dnevnog reda  – Potvrđivanje imenovanja Vlade Federacije BiH – Odluka o imenovanju premijera/predsjednika Vlade, zamjenika premijera/predsjednika Vlade i ministara u Vladi Federacije BiH.

Ovoj sjednici je prethodila jučerašnja odluka Visokog predstavnika Christiana Schmidta o izmjenama Ustava FBiH, a kojima se deblokira formiranje nove Vlade FBiH.

Tako se danas od zastupnika Predstavničkog doma očekuje imenovanje novog premijera i ministara Vlade FBiH i to kako slijedi:

Premijer – Nermin Nikšić
Zamjenik premijera i ministar finansija – Toni Kraljević
Zamjenik premijera i ministar razvoja, poduzetništva i obrta – Vojin Mijatović
Ministar unutrašnjih poslova – Ramo Isak
Ministar pravde – Vedran Škobić
Ministar energije, rudarstva i industrije – Vedran Lakić
Ministar kulture i sporta – Sanja Vlaisaljević
Ministar promota i komunikacija – Andrijana Katić
Ministar raseljenih osoba i izbjeglica – Nerin Dizdar
Ministar za pitanje pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata – Nedžad Lokmić
Ministar zdravstva – Nediljko Rimac
Ministar obrazovanja i znanosti – Jasna Duraković
Ministar trgovine – Amir Hasičević
Ministar rada i socijalne politike – Adnan Delić
Ministar okoliša i turizma – Nasiha Pozder
Ministar prostornog uređenja – Željko Nedić
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Kemal Hrnjić