Dočekali smo još jednu ljetnu sezonu bez sanacije puta prema Kamenici

Ljetna sezona je i zvanično počela i svakodnevno brojne kolone vozila se upućuju prema lokalitetu Kamenice na brojna izletišta i kupališta. Međutim, baš kao i prethodnih godina i ovog ljeta čini se vozače ne očekuje ugodna vožnja do svog odredišta, obzirom da ni poslije više od dvije godine značajnija oštećenje na regionalnom putu R466 Zavidovići – Kamenica – Kakanj nisu sanirana.

Obzirom da je riječ o regionalnom putu isti je u nadležnosti Kantonalne direkcije za ceste, a koja je u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije Zeničko-dobojskog kantona.

Na naše e-mail upite o planovima za sanaciju ovog puta poslane na obje adrese još u mjesecu februaru nikada nismo dobili odgovore.

Brojna oštećenja na putu uz obalu rijeke Gostović su se pojavila uslijed vremenskih neprilika u martu 2019. godine, a uprkos apelima lokalnog stanovništva i lokalnih vlasti s prostora općine Zavidoviće isti još uvijek nisu sanirani. Pored oštećenja na samoj asfaltnoj površini (udubljenja, rupa i drugih) najopasnija za sve učesnike u saobraćaju su klizišta i odroni na nekoliko mjesta (2. kilometar uz rijeku Gostović, 4. kilometar u blizini naseljenog mjesta Stipovići, 6. kilometar u blizini naseljenog mjesta Kučice).

Iz Kantonalne direkcije za ceste, u avgustu 2020. godine su posjetili spomenuta oštećenja i uvjerili se na licu mjesta u kakvom se stanju ona nalaze, a na saniranje istih je u tri navrata prošlog ljeta urgirao i Općinski načelnik Zavidovića Hašim Mujanović.

U saopštenju iz kabineta Općinskog načelnika iz jula 2020. godine je navedeno:

U cilju uređenja i sanacije regionalnih puteva R466 Zavidovići – Kamenica – Kakanj i R467 Zavidovići – Ribnica, Općina Zavidovići se više puta obraćala Ministarstvu za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline, te Kantonalnoj direkciji za ceste Zeničko-dobojskog kantona u čiju nadležnost je povjereno održavanje i uređenje navedenih regionalnih puteva. Međutim, uprkos brojnim zahtjevima nadležne Službe, Općina Zavidovići nije dobila odgovore.”

Također, Općinski načelnik je naglasio turistički značaj regionalnog puta prema Kamenici:

R466 Zavidovići – Kamenica – Kakanj je bitan za Općinu Zavidovići jer vodi prema atraktivnim turističkim mjestima i prema jednom od najljepših izletišta u Zavidovićima, koje posebno u ljetnim danima naši građani svakodnevno posjećuju. Rekonstrukcijom navedenog puta stvorili bi se uslovi i za poboljšanje turističke ponude koja je važna za naš grad i za sve naše sugrađane.

A u avgustu 2020. godine, a nakon što je na inicijativu Općinskog načelnika sanirano oštećenje na raskrsnici na Krivaju (putu koji je također nadležnost Kantonalne direkcije), on je objavio:

Nažalost bez obzira na brojne dopise, urgencije, zahtjeve upućene prema navedenoj Direkciji u čijoj nadležnosti je izgradnja, održavanje i upravljanje regionalnih cesta Zavidovići – Kamenica – Kakanj, Zavidovići – Ribnica – Olovo, Ribnica – Banovići, te Zavidovići – Maglaj, isti uporno ignorišu navedene apele Općinskog načelnika za hitnu sanaciju puteva koji se nalaze u katastrofalnom stanje a odraz su nemara nadležnih koji ništa ne čine da izvrše poslove iz svoje nadležnosti.

Nakon što su u mjesecu septembru prošle godine sanirane rupe na regionalnom putu R466 iz ureda Općinskog načelnika su još jednim saopštenjem kazali da je njegov apel urodio samo djelimično plodom te pozvao Kantonalnu direkciju na pravičan odnos prema svim građanima dodavši da je “potrebno da zaposleni iz Direkcije za ceste Zeničko-dobojskog kantona dođu do granice s općinom Banovići (Tuzlanski kanton) te se uvjere u domaćinski i odgovoran odnos prema građanima, vozačima i novcu koji se izdvaja jer je razlika u kvalitetu puta očigledna a radi se o istoj kategorizaciji puta“.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije Arnel Isak ove godine je dvaput boravio u zvaničnoj posjeti općini Zavidovići, a prilikom posljednje ovog mjeseca, kako je navedeno iz kabineta ministra, konstantovana je potreba poboljšanja kvaliteta redovnog održavanja, te blagovremeno poduzimanje aktivnosti rekonstrukcije i modernizacije regionalnih cesta, a skladu sa planskim opredjeljenjima.

Po završetku posjete, iz kabineta Hašima Mujanovića je navedeno da se “Ministar Isak na licu mjesta se uvjerio u veoma loše stanje navedenih putnih pravaca, a sve kao posljedica lošeg odnosa Kantonalne direkcije za ceste i njenog direktora prema regionalnim cestama u Zavidovićima” te da se nadaju da će “ispuniti dato obećanje i što prije krenuti u rješavanje nagomilanih problema kada je u pitanju putna infrastruktura u nadležnosti Ministarstva“.

U Planu javnih nabavki Kantonalne direkcije za ceste za 2020. godinu je pod stavkom 12 (usluge) navedena “Izrada projekta sanacije trupa ceste oštećenog u vrijeme poplava R466 dionica Zavidovići – Kamenica – Ponijeri“, za što je planirano 7000 KM, a pod stavkom 14 (usluge) i uz isti iznos je planirana “Izrada projekta sanacije/modernizacije kritičnih dionica ceste R466 dionica Zavidovići – Kamenica – Ponijeri“.

Svakako, neophodno je napomenuti da ova oštećenje nisu jedina na prostoru općine Zavidovići, oštećeni su i drugi regionalni putevi, a iz Vlade ZDK i nadležnih ministarstava i institucija već nekoliko godina najavljuju i druge projekte kao što su izgradnja pješačke staze na mostu od 6. kilometar uz rijeku Gostović do Osnovne škole “Gostović” (do 9. kilometra).

U Planu javnih nabavki Kantonalne direkcije za ceste, kako za 2019. tako i za 2020. godinu, u odjeljku za radove navedene su sredstva u iznosu od 100.000 KM za izgradnju ove pješačke staze, no nikakvi radovi nisu započeti tokom prethodne dvije godine na ovom lokalitetu.

Stanje na pojedinim dijelovima spomenute dionice možete pogledati u fotogaleriji ispod. Napomena: Fotografije su sačinjene tokom mjeseca februara, te su također putem e-mail poslane Kantonalnoj direkciji za ceste i Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije. Od tada nije bilo radova na oštećenjima vidljivim na fotografijama.