Dogovorena izrada gender akcionog plana za Zeničko-dobojski kanton

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode uz podršku Misije OSCE u BiH održala je uvodni online sastanak a predstavnicima Gender centra FBiH o saradnji i stručnoj podršci na izradi Gender akcionog plana za Zeničko-dobojski kanton. Ovom prilikom predstavnici Komisije sa partnerima iz civilnog društva iskazali su opredjeljenje da svojim angažmanom daju doprinos izradi ovog važnog strateškog dokumenta.

Predstavnici Gender centra FBiH su podržali inicijativu Komisije i stavili se na raspolaganju Komisiji i Inter-resornoj radnoj grupi Vlade Zeničko-dobojskog kantona u smislu pružanja ekspertske, metodološke i savjetodavne pomoći procesu izrade plana.  U tu svrhu posebno je ohrabrujuće što Centar stavlja na raspolaganje eminentnog eksperta iz ove oblasti Adnana Kadribašića, koji će kako je dogovoreno tijesno sarađivati sa predsjednikom Inter-resorne radne grupe Ismetom Sarajlićem i predsjednicom Komisije Amrom Jupić u procesu izrade plana.

U 2020. godini, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Imenovala Inter-resornu radnu grupu za izradu GAP-a, a čine je predstavnici komisije, resornih ministarstava i predstavnici civilnog društva. Zadatak radne grupe je da u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine za period 2018-2022, definira prioritetne i transferzalne oblasti djelovanja, koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata ravnopravnosti spolova, te izradi Gender akcioni plan u Zeničko-dobojskom kantonu. Rok za izradu plana je šest mjeseci.