Dom naroda BiH usvojio državni budžet

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojili su danas Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu razmatran po hitnom postupku.

Osam delegata je bilo za, pet protiv i dva suzdržana.

Po usvajanju državnog budžeta za 2023. godinu, nastavljena je rasprava o hitnosti procedure oko zakona o platama.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prethodno je na današnjoj sjednici prihvatio da Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu razmatra po hitnom postupku.

Za hitni postupak je ranije glasalo osam delegata, a sedam ih je bilo protiv.

Protiv hitne procedure uglavnom su bili delegati iz opozicionih stranaka navodeći, između ostalog, da su predloženi dokument dobili neposredno prije početka sjednice, te da nemaju mogućnost da ga eventualno poprave.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH nisu usvojili prijedlog da na današnjoj sjednici promijene dnevni red i da se prvo razmatra Prijedlog zakona o platama, a nakon toga Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Predstavnički dom jučer je, po hitnom postupku, usvojio taj dokument, uz zaključak da ga upute Domu naroda na razmatranje, također po hitnom postupku.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za ovu godinu iznose 1.315.400.000,00 KM, što je povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za prošlu godinu.

Ukupni rashodi institucija BiH iznose 1.315.400.000,00 KM i veći su za 23 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 1.245.966.362,00 KM, što je povećanje za 426.777.243,00 KM u odnosu na budžet iz prethodne godine.

Tako ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u budžetu za 2023. godinu iznose 2.561.366.362,00 KM i veći su za 668.577.243,00 KM u odnosu na 2022. godinu.

Dom naroda će razmatrati i zahtjev Predsjedništva BiH da Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim se onemogućava rast primanja najviših zvaničnika u institucijama BiH, razmatra po hitnom postupku.

Predsjedništvo je predložilo izmjene Zakona na način da se plaće i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavaju uz primjenu osnovice od 535 KM, dok je osnovica za obračun plaće ostalim zaposlenim u institucijama BiH 600 KM.

Predloženi zakon je jednoglasno, po hitnom postupku, usvojio Predstavnički dom državnog Parlamenta na sjednici održanoj u srijedu.

Izvor: BHRT