Dom zdravlja Tešanj objavio oglas za prijem nekoliko radnika

JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj objavila je oglas za prijem u radni, a kojim se traži ukupno devet izvršioca na osam različitih pozicija, od kojih je jedna na neodređeno, a preostale na određeno vrijeme.

Oglasom se traže radnici na dole navedenim pozicijama:

  1. Doktor medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu djece – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci
  2. Medicinska sestra-tehničar u Službi porodične medicine – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
  3. Fizioterapeutski tehničar – 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
  4. Referent za pravne poslove – 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12mjeseci
  5. Referent za ekonomsko-finansijske poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
  6. Arhivar – 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci
  7. Materijalni knjigovođa – 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci
  8. Spremačica – 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas bit će objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica.

Više o uslovima koje kandidati trebaju da ispunjavaju, iznosima osnove plate kao i samom načinu prijave na oglas moguće je pronaći na ovoj poveznici.