Dom zdravlja Tešanj objavio oglas za prijem radnika

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović  -Izo“ Tešanj objavila je Oglas za prijem u radni odnos, a kojim se traži devet radnika na pet pozicija.

Predmetnim oglasom se traže radnici u sljedećim službama:

 1. Doktor medicine u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
 2. Doktor medicine u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci
 3. Medicinska sestra/tehničar u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
 4. Medicinska sestra/tehničar u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
 5. NK radnik na poslovima spremačice – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju šest mjeseci

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:

 • završen medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • posjedovanje licence za samostalan rad u zvanju dr. medicine

Za radno mjesto pod rednim brojem 3 i 4:

 • završena medicinska škola opći smjer
 • položen stručni ispit u zvanju medicinska sestra/tehničar
 • posjedovanje Licence za samostalan rad u stečenom zvanju

Za radno mjesto pod rednim brojem 5:

 • završena osnovna škola

Cijeli tekst oglasa je moguće pronaći na internet stranici Doma zdravlja Tešanj.