Dom zdravlja Tešanj objavio oglas za prijem u radni odnos

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj objavile ja oglas za prijem u radni odnos, a kojim se tražio sedam izvršioca.

Oglasom se traže radnici na sljedećim pozicijama:

 1. Porodični doktor u Službi porodične medicine – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme
 2. Porodični doktor u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
 3. Sanitarni inženjer – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – jedan izvršilac
 4. Radnik na tekućem održavanju – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci
 5. NK radnik na poslovima spremačice – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
 6. NK radnik na poslovima spremačice – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i navedene posebne uslove:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2:

 • završen medicinski fakultet
 • položen stručni ispit u zvanju doktor medicine
 • završena specijalizacija iz porodične medicine
 • posjedovanje licence za samostalan rad u zvanju dr.med.specijaliste porodične medicine
  Ili:
 • završen medicinski fakultet
 • položen stručni ispit u zvanju doktor medicine
 • posjedovanje licence za samostalan rad u zvanju doktor medicine

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

 • sanitarni inženjer VSS prvi ciklus ili VŠS VI stepen
 • položen stručni ispit
 • posjedovanje licence za samostalan rad u stečenom zvanju

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

 • završena srednja stručna sprema III stepen ili PK radnik

Za radno mjesto pod rednim brojem 5 i 6:

 • završena osnovna škola

Osnovna neto plata za dr.med.specijalistu iznosi 2550 KM, a za doktora medicine 2190 KM. Osnovna plata sanitarnog tehničara je 1300 KM, radnika na tekućem održavanju 800 KM, a za NK radnika osnovna neta plata iznosi 596 KM.

Cijeli tekst oglasa sa načinom prijave je dostupan na internet stranici ove ustanove.