Dom zdravlja Zavidovići objavio oglas za prijem u radni odnos

JU „Dom zdravlja“ Zavidovići objavila je Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinskog tehničara.

Oglasom se traže tri izvršioca za navedeno radno mjesto, a osnovna plata za 150 radnih sati iznosi 1000,50 KM.

Pored općih uslova za prijem u radni odnos, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

  • da imaju završenu srednju medicinsku školu – opšti smjer,
  • da imaju položen stručni ispit za zvanje medicinska sestra – tehničar,
  • da imaju 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na poslovima medicinske sestre – tehničara.

Cijeli tekst oglasa je dostupan na ovoj adresi.