Dom zdravlja Zenica objavio oglas za prijem 24 radnika

JU Dom zdravlja Zenica objavila je javno oglas za prijem većeg broja radnika na neodređeno i određeno vrijeme.

Kako je navedeno u oglasu, ova ustanova ima potrebu za zapošljavanjem 24 radnika i to četiri radnika na neodređeno i 20 radnika na određeno vrijeme.

Oglasom se traže radnici na sljedećim radnim mjestima:

 1. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca;
 2. Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije ili doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca;
 3. Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije ili doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć – jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka specijalizantice na rad dr. Z. P. sa završenom specijalizacijom iz urgentne medicine, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca;
 4. Doktor stomatologije u Službi za zubozdravstvenu zaštitu – tri izvršioca na određeno
  vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca;
  *Osnovna plata za specijaliste je 2584 KM, a za doktore medicine 2153 KM
 5. VSS/VŠ med. sestra u Službi za zdravstvenu zaštitu djece – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca;
 6. Medicinska sestra/tehničar u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – četiri izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca;
 7. Medicinska sestra/tehničar u Službi za zdravstvenu zaštitu djece – tri izvršioca na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca;
 8. Fizioterapeutski tehničar u Centru za fizikalnu rehabilitaciju – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca;
 9. Medicinska sestra/tehničar u Centru za fizikalnu rehabilitaciju – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca;
 10. Medicinska sestra/tehničar u Centru za mentalnu rehabilitaciju – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca;
  *Osnovna plata za VSS/VŠ medicinsku sestru je 1364 KM, a za tehničare 1100 KM
 11. Spremačica u Tehničkom odsjeku – pet izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca.
  *Osnovna plata za spremačicu je 596 KM

Cijeli tekst oglasa je dostupan na web stranici Grada Zenica.