Dom zdravlja Zenica objavio oglas za prijem radnika

JU “Dom zdravlja” Zenica objavila je Javni oglas za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme.

Dom zdravlja Zenica ima potrebu za zapošljavanjem 10 radnika, sedam radnika na neodređeno vrijeme i tri radnika na određeno vrijeme.

Predmetnim oglasom se traže radnici na sljedećim pozicijama:

  1. Specijalista urgentne medicine, porodične medicine, interne medicine, pedijatrije, opće hirurgije, anestezije i reanimatologije ili doktor medicine u Službi za hitnu medicinsku pomoć – jedan izvršilac na određeno
  2. Medicinska sestra/tehničar – dva izvršioca
  3. Medicinska sestra/ tehničar – jedan izvršilac na određeno
  4. Stomatološka/medicinska sestra/tehničar – dva izvršioca
  5. Ginekološka/ akušerska/ medicinska sestra/ tehničar – dva izvršioca
  6. Diplomirani socijalni radnik u Centru za mentalnu rehabilitaciju – jedan izvršilac na određeno
  7. Saradnik za pravne poslove u Odjeljenju za pravne poslove – jedan izvršilac

Ovisno o specijalizaciji, plata za prvu poziciju može iznositi 2762,10 KM ili 2301,75 KM, dok za pozicije od 2 do 5 osnovna plata iznosi 1176,45 KM. Osnovna plata za pozicije 6 i 7 je 1907 KM.

Cijeli tekst javnog oglasa je dostupan na ovoj poveznici.