Dom zdravlja Zenica objavio oglas za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme

JU “Dom zdravlja” Zenica objavila je Javni oglas za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme, od čega jednog radnika na neodređeno te četiri na određeno vrijeme. 

Oglasom se traže radnici na sljedećim pozicijama

  1. Specijalista radiodijagnostike u Službi za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku – jedan izvršilac na određeno vrijeme u periodu do povratka sa specijalizacije dr. E. G, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca.
  2. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca.
  3. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja dr. A. A, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca.
  4. Specijalista porodične medicine ili doktor medicine u Službi za porodičnu medicinu sa edukacionim centrom – jedan izvršilac na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja dr. N. Č, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca.
  5. Fizioterapeutski tehničar u Centru za fizikalnu rehabilitaciju – jedan izvršilac na određeno vrijeme na period od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od jednog mjeseca.

Iznos osnovne plata za pozicije od 1. do 4. iznosi 2.583,90 KM za specijaliste, odnosno, 2.153,25 KM za doktore medicine, Iznos osnovne plate za radno mjesto 5 iznosi 1.100,55 KM.

Cijeli tekst oglasa je moguće preuzeti na internet stranici Grada Zenica.