Dom zdravlja Zenica objavio oglas za prijem radnika

JU Dom zdravlja Zenica objavila je Javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme, a predmetnim oglasom se traže dva uposlenika.

Oglas se odnosi na radno mjesto specijaliste pedijatrije ili doktora medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu djece, a za navedenu poziciju se traže dva izvršioca na određeno vrijeme na period od jedne godine, sa probnim radom u trajanju od tri mjeseca.

Osnovna plata za specijalistu pedijatrije iznosi 2583,90 KM, a za doktora medicine 2153,25 KM. Prijave na oglas se podnose u roku od osam dana od njegove objave, a cijeli tekst oglasa je moguće preuzeti na internet stranici ustanove.