Donesena odluka o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica

Obavještavaju se građani Grada Zavidovići da je Gradsko vijeće Grada Zavidovići donijelo odluku o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području grada Zavidovići.

Izbori su raspisani za mjesne zajednice: MZ Asim Čamdžić, MZ Klek, MZ Branioci grada, MZ Dubravica, MZ Dolina – Alići, MZ Pašin Konak, MZ Mećevići, MZ Vozuća, MZ Ribnica, MZ Maoča, MZ Rujnica, MZ Kovači, MZ Brezik, MZ Krivaja-Smailbašići, MZ Gostovići, MZ Donji Gostovići, MZ Lovnica, MZ Mahoje, MZ Dolac, MZ Stipovići i MZ Krivaja.

Prijedlog kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica mogu podnijeti: građani (grupno ili pojedinačno), organi političkih stranaka, druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesnih zajednica.

Predlagači kandidata i samostalni kandidati za članove savjeta obavezni su svoje prijedloge dostaviti Komisiji za organizaciju i provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, a najkasnije do 18.3.2024. godine u zgradu Gradske uprave (kancelarija broj 118).

Prijedlozi organa političkih stranaka i udruženja moraju biti ovjereni pečatom. Prilikom predlaganja kandidata mora se voditi računa o nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti. Predlagači kandidata i samostalni kandidati dužni su uz prijedloge dostaviti i potpisane izjave kandidata o prihvatanju kandidature. Obrazac izjave o prihvatanju kandidature i obrazac za predlaganje kandidata za članove savjeta mjesnih zajednica može se preuzeti u zgradi Gradske uprave Grada Zavidovići.

Izbori se održavaju u nedjelju 14. aprila 2024. godine u terminu od 17 do 19 sati.

Cijelu obavijest, uputstvo kao i odluku o raspisivanju izbora moguće je pronaći na internet stranici Grada Zavidovići.