Održana druga sjednica OV Zavidovići – Veliki interes za rasprave, jedan vijećnik napustio stranku

Noćas poslije ponoći je završena druga radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, a poslije nešto više od šest sati trajanja sjednice iscrpljen je dnevni red koji se sastojao od 26 tačaka.

Na početku sjednice je prisustvovalo 28 vijećnika. Nakon manjih izmjena u Dnevnom redu sjednice na prijedlog Općinskog načelnika, na 1. tački dnevnog reda vijećnicu su dali svoje inicijative i uputili vijećnička pitanja.

Vijećnik Građanske demokratske stranke (GDS) Zahid Avdičević je podsjetio na potrebu implementacije izmjene Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidoviću, a u vidu dostavljanja materijala za sjednice elektronskim putem kako bi se napravile određene uštede u Budžetu.

Rasim Mujkić iz Stranke demokratske akcije (SDA) je između ostalog postavio pitanje vezano za put Pašin Konak – Mećevići, odnosno, u kojoj fazi je izgradnja istog.

Hakija Bošnjaković (SDA) je spomenuo nepostojanje autobuske linije prema naselju Borovnica, te uputio pitanje Općini o mogućnostima da se pridobiju prijevoznici kroz eventualne subvencije te linije.

Haris Hodžić (SDP) je u ime Kluba vijeća Socijaldemokratske partije uputio inicijativu za osnivanje Transfera za podršku start-up projektima mladih, te postavio pitanje o medijima koji se finansiraju iz Budžeta Općine Zavidovići.

Ferid Kaknjašević (SDP) je uputio vijećničku inicijativu da se od Kantonalne direkcije za ceste zatraži obilježavanje pješačkog prelaza u ulici Zlatnih Ljiljana.

Igor Šimšić (SDP) je postavio pitanje vezano za Odluku Općinskog vijeću o proglašenju Grada Zavidovići, odnosno, da li je ikada ova Odluka dostavljane Parlamentu FBiH, te u kojoj je fazi realizacije. On je također uputio inicijativu izrade registra (baze) s vijećničkim inicijativama i vijećničkih pitanja.

Armin Imamović, vijećnik Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL), uputio je inicijativu za definisanje minimuma za podsticaje za stočarstvo i poljoprivredu.

Šemso Fehrić iz Saveza za bolju budućnost (SBB) je postavio pitanje o uvođenju standarda o upravljanju kvaliteta, te o klizištu na relaciji Zavidovići – Gornji Kovači, odnosno, zašto dosad nije izvršena sanacija istog.

Demir Buljubašić iz Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) je uputio inicijativu za osnivanje Gradskog hora Zavidovići.

Amer Avdičević (A-SDA) je uputio inicijativu o imenovanju ulice po Imamović Edinu – Strikanu, učesniku odbrambeno-oslobodilačkog rata, ratnom vojnom invalidu i Zlatnom ljiljanu koji je u poslijeratnom periodu poginuo radeći kao deminer.

Na 2. tački Dnevnog reda, pomoćnik načelnika Idriz Alihodžić je dao informacije o statusu nacionalnog spomenika “Vila Krivaja”, navodeći zakonske regulative koje dozvoljavaju prodaju istog, s tim da općina/kanton imaju prednost u slučaju prodaje.

Erna Merdić Smailhodžić (SDA) je predložila imenovanja tima za pregovore, koji bi obavljao sastanke sa Stečajnim upravnikom i predložio Općinskom vijeću modalitet na koji način bi Općina Zavidovići mogla otkupiti Vilu Krivaja.

Šemsudin Skejić (SDP) je zatražio da se druga dobra, poput parne mašine, pokušaju zaštiti kao nacionalni spomenici. On je zatražio od Općinskog načelnika detaljne informacije o njegovoj viziji o korištenju Vile u budućnosti, a u slučaju da ista postane vlasništvo Općine. On smatra da isti nadležni nisu uradili dovoljno kako bi zaštitili ovaj nacionalni spomenik.

Igor Šimšić (SDP) je kazao da se trebalo djelovati dosta ranije po ovom pitanju, te zatražio pojašnjenje o zakonskoj regulativi preče kupnje, te se dotakao još nekoliko zaključaka iz objašnjenja pomoćnika načelnika za koje smatra da nisu dovoljno efikasno definisane s pravnog aspekta.

Refik Ćatić (NBL) je istakao kompleksnost problema i dao prijedloge o predstavnicima Općinskog vijeća u rješavanju problematike.

Ferid Kaknjašević (SDP) je replicirao da bez jasno definisanih rokova i obaveza neće biti postignutih rezultati, te pozvao da se definišu konkretnih ciljevi.

Haris Hodžić (SDP) je podsjetio na nadležnost viših nivoa, odnosno, Vlade FBiH, te predložio da Općinsko vijeće zaduži Općinskog načelnika da upute dopis prema Vladi FBiH o donošenju hitne odredbe o izuzimanju Vile Krivaje iz stečajne mase i izmjene relevantnog zakona.

Nakon pauze, Kolegij Općinskog vijeća je predložio zaključke vijećnika Erne Merdić Smailhodžić i Harisa Hodžića, čime se usvaja izvještaj o statusu Vile Krivaja, a formira tim za pregovore koji će predložiti vijeću plan djelovanja i modalitet putem kojeg bi se otkupila. Općinsko vijeće je usvojilo ovaj zaključak jednoglasno.

Na 3. tački je bilo govora o Prijedlog rada Općinskog vijeća za 2021. godinu,

Vijećnik Igor Šimšić (SDP) je predložio da se uvrsti u Prijedlog rada analiza revizorskih izvještaja za Općinu Zavidovići, što nije dobilo podršku vijećnika – sedam je bilo za, sedam protiv, 1 11 suzdržanih.

Prijedlog rada Općinskog vijeća je usvojeno s 18 glasova za, jedan vijećnik je bio protiv, a četiri suzdržana.

Na 4. tački dnevnog reda bio je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 1. 1. – 30. 9. 2020. godine.

Haris Hodžić (SDP) je prozvao Općinskog načelnika da je u trećem kvartalu prošle godine koristio budžetska sredstva za potrebe izborne kampanje, obzirom da je osam puta više sredstava za kapitalne izdatka utrošeno u trećem kvartalu nego ukupno u prva dva. On je također spomenuo netransparentne utroške vezano za vanredno stanje (pandemiju), poput utroška od 40.000 KM za nabavku zaštitnih maski, smatrajući da stanovništvo nije vidjelo rezultate tog utroška.

Zahid Avdičević (GDS) je čestitao Općinskom načelniku na izvještaju i na načinu utroška sredstava, smatrajući isti kvalitetnim.

Admir Fojnica iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) je pitanje zašto je u tom periodu košarkaški klub dobio samo 1.000 KM, dok su rukometni i nogometni klub dobili između 30 i 40 hiljada KM. On je također zatražio obrazloženje o načinu raspodjele zaštitnih maski, kao i načinu utroška sredstava za održavanje izletišta Kamenica.

Na neke od navedenih upita, svoja viđenja i odgovore su dali pomoćnici načelnika, Džeraldina Miličević, Remzo Šogolj i Izet Bašić.

Općinski načelnik Hašim Mujanović (NBL) je u svom prvom obraćanju u novom sazivu rekao da se ne može koristiti govornica Općinskog vijeća za dezinformisanje javnosti, poručivši da se “riješio jednog takvog koji je kriminalizovao načelnika u prošlom sazivu”, dodajući da će riješiti i drugog u ovom.

Haris Hodžić (SDP) je replicirao na obraćanje načelnika, smatrajući da se izlaganje Općinskog načelnika odnosilo na njega, te napomenuo da je on demokratski izabran predstavnik građana u Općinskom vijeća, dok je Skejić Šemsudin (SDP) kritikovao izjavu načelnika o “rješavanju” vijećnika.

Izvještaj je podržalo 19 vijećnika, četiri su bila protiv i četiri suzdržana.

Pri tački 6 jednoglasno je usvojen zaključak o Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja održive urbane mobilnosti općine Zavidovići, odnosno, da se isti upućuje na javnu raspravu.

Na tački 7 je bio Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva, a i ova tačka je poprimila značajan interes općinskih vijećnika od kojih su brojni učestvovali s konstruktivnim kritikama i sugestijama. Usvojen je zaključak po kome spomenuti Nacrt ide na javnu raspravu.

Tačka 8 je sadržavala Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-2026. za 2021. godinu, a kao i na prethodnoj tački učešće je uzelo nekoliko vijećnika, a ista je jednoglasno usvojene od strane Općinskog vijeća.

Na tački 9 – Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići revidiran za period 2021-2025. godine – vijećnik Igor Šimšić je objasnio amandman SDP-a gdje traže sredstva za projekat rekonstrukcije i sanacije Gradske dvorane.

Ovaj amandman nije dobio podršku Općinskog vijeća – 10 je bilo za, jedan vijećnik je glasao protiv, a suzdržanih je bilo 15.

Glasalo se i po prijedlogu Zahida Avdičevića, po kome bi se definisali novi kriteriji, isti je usvojen s 26 glasova. Istim brojem glasova je usvojen i jedan zaključak vijećnika Amera Avdičevića.

Za Prijedlog Odluke o usvajanja Plana kapitalnih investicija je bilo 20 glasova za, a šest vijećnika je bilo suzdržano.

Dodana 10. tačka dnevnog reda o Prijedlogu Odluke o pristupanju sporazuma načelnika/gradonačelnika za klimu i energiju i izradi akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena je jednoglasno podržana od strane Općinskog vijeća.

Slijedeće tačke dnevnog reda su usvojene jednoglasno i bez učešća vijećnika u raspravi i to:

  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području općine Zavidovići za 2021. godinu.
  • Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javnog nekategorisanog puta u naseljenom mjestu Ridžali, s rekonstrukcijom ulice „Ajvaz Dedina“.
  • Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Zavidovići.
  • Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima izbora i imenovanja direktora Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
  • Prijedlog Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2021. godinu.
  • Prijedlog Odluke o dodjeli mandata slijedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Asim Čamdžić“.
  • Prijedlog Odluke o dodjeli mandata slijedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Dubravica“.
  • Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici “Asim Čamdžić” Zavidovići.
  • Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici “Klek” Zavidovići.

Na 20. tački dnevnog reda je bio Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Zavidovići. Nekoliko vijećnika je uzelo učešće u raspravi, ali je i ova tačka usvojena jednoglasno.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije o davanju stručne ocjene u postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata je bio na tački 21, koji je usvojen jednoglasno, a prethodilo mu je i usvajanje jednog zaključaka.

Tačka 22 je bila Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o uspostavljanju Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići. Na toj tački je vijećnik Šemso Fehrić obznanio da napušta Klub SBB-a i da će u budućnosti nastupati samostalno. Na ovoj tački je usvojen zaključak o vraćanju materijala na doradu.

Tačka 23, Informacija o utrošku sredstava po osnovu naknade od koncesija u 2020. godini je također bila tačka na kojoj je učešće uzelo dosta vijećnika, a poslije puno kritika i rasprava, ista je usvojena sa 19 glasova za, četiri protiv, a četiri vijećnika su bila suzdržana.

Preostale tri tačke – Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim organima i službama za upravu Općine Zavidovići u 2020. godini; Izvještaj o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice Općine Zavidovići; Izvještaj o prikupljanju NUS-a, MES-a i deminiranoj teritoriji na području općine Zavidovići u toku 2020. godine – usvojene su jednoglasno.

Sjednica je zaključena u 00:05.