Elektroprivreda BiH uputila poziv za kupovinu ili zakup zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH uputilo je poziv jedinicama lokalne samouprave i pravnim i fizičkim licima za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnine – zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Minimalni uslovi koje trebaju ispunjavati ponuđene nekretnine – zemljišta su:

  • građevinsko ili zemljište koje će vlasnik prenamijeniti u građevinsko,
  • iskoristiva površina 25.000 m² i veća (iskoristivost površine biće procijenjena od strane EPBiH),
  • nesmetan pristup lokaciji (saobraćajnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi),
  • mogućnost zakupa ili drugog odgovarajućeg načina korištenja nekretnina na minimalno 30 godina.

Poziv zainteresovanim stranama otvoren je do 31.12.2023. godine, a detaljnije informacije dostupne su na ovoj adresi.

Rezultat javnog poziva za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina – zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana (prvi poziv), koji je objavljen 2021. godine je potpisivanje Ugovora između  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je sa Općinom Banovići za izgradnju FNE Banovići Selo snage 8,8 MW.

Na drugi poziv objavljen u toku 2022. godine pristiglo je 18 pisama interesa, od kojih su četiri upućena od strane pravnih, a preostalih 14 od strane fizičkih lica.