Elvir Karajbić u Parlamentu FBiH uputio amandman za sprječavanje prodaje nacionalnih spomenika

Elvir Karajbić, zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH danas je uputio nekoliko amandmana na Zakon o stečaju u FBiH. 

On je predložio da jedan stečajni upravnik ne bi trebao da vodi više od dva stečajna postupka, te također spomenuo slučaj u kome stečajni upravnici raspisuju pozive za prodaju nacionalnih spomenika.

Pozivajući se na nedavno raspisani drugi poziv za prodaju Vile Krivaje u Zavidovićima, nacionalnog spomenika u BiH, on je pozvao za veću zaštitu nacionalnih spomenika

Vrlo često nam se dešava da određeni stečajni upravnici raspisuju poziv o prodaju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kazao je Karajbić u svoj izlaganju”, te dodao:

Odlukom o proglašenju historijske građe, Vila Krivaja doo Zavidovića, Vila je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. U toj odluci komisija je jasno navela i mjere zaštite, ko je odgovoran da se brine o nacionalnom spomeniku. Mi smo imali dva poziva gdje stečajni upravnik pokušava da proda nacionalni spomenik.

Karajbić je uložio amandman na član 89. predloženog Zakona, on je zatražio da se u ovaj član doda stav koji bi iz stečajne mase izuzeo nacionalne spomenike koji su takvim proglašeni odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Zamolio bih sve poslanike da ovaj amandman koji se tiče zaštite nacionalnih spomenika podržimo kako bi sačuvali osnovno obilježje jedne države. Nacionalni spomenici su osnovno obilježje jedne države, tako i Bosne i Hercegovine i zaštitimo osnovno obilježje jedne države“, kazao je federalni zastupnik Elvir Karajbić na kraju svog izlaganja.