Fadil Novalić i ostali se izjasnili da nisu krivi u predmetu “Respiratori”

Optuženi u predmetu “Respiratori” izjasnili su se da nisu krivi na prvom ročištu koje je danas zakazao Sud BiH.

Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić, Jelka Milićević, kao i pravno lice Srebrena malina odbacili su sve navode optužnice.

Jelka Milićević se tereti za nesavjestan rad u službi, dok se preostali terete za udruživanja radi činjenja kaznenih djela.