Federalna inspekcija će javno objaviti imena privrednih subjekata koji su nezakonito povećavali cijene

Na jučerašnjoj 30. sjednici Predstavničkog doma Parlementa FBiH usvojen je prijedlog Socijaldemokratske partije (SDP) kojim se Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) obavezuje da javno objavljuje imena privrednih subjekata koji su zlupotrebljavali situaciju i nezakonski povećavali cijene svojih usluga i roba.

U tekstu usvojenog Zaključka se navodi:

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Federalnu upravu za inspekcijske poslove da sedmično saopštava javnosti informacije o inspekcijskim nadzorima koji će sadržavati podatke o imenima privrednih subjekata koji su kršili odluke Vlade FBiH u vezi sa propisanim maržama za životne namirnice i naftne derivate, kao i o visini izrečenih kazni prema Zakonu o kontroli cijena u FBiH. To se odnosi i na inspekcijske nadzore od 15.02.2022. do 09.03.2022. godine.

Prema navedenom, FUZIP će biti objaviti imena kompanija i trgovačkih lanaca koji su koristili kriznu situaciju kako bi na preko leđa građana nezakonski ostvarili dodatnu dobit.