Federalna inspekcija objavila spisak subjekata koji su nezakonski povećavali cijene

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH, na vanrednoj sjednici održanoj 9.3.2022.godine, donio je Zaključak kojim zadužuje Federalnu upravu za inspekcijske poslove da sedmično saopćava javnosti informacije o inspekcijskim nadzorima koji će sadržavati podatke o imenima privrednih subjekata koji su kršili Odluke Vlade FBiH u vezi s propisanim maržama za životne namirnice i naftne derivate, kao i o visini izrečenih kazni prema Zakonu o kontroli cijena u FBiH. To se odnosi i na inspekcijske nadzore od 15.2.2022. do 9.3.2022. godine.

Vezano za naprijed navedenu obavezu donesenu od strane najvišeg zakonodavnog tijela Federacije BiH, Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je, provodeći zaduženje prikupio podatke u vezi obavljenih nadzora na terenu u kontrolama poštivanja primjene Odluka Vlade Federacije BiH, o čemu objavljujemo podatke kako slijedi:

1. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (17 proizvoda)

U konkretnom, vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, u periodu od 15.2.2022. godine do 13.3.2022. godine kod 14 subjekata nadzora, utvrđene su nepravilnosti u primjeni konkretne Odluke.

Subjekti nadzora (PRAVNA LICA) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 1. KONZUM D.O.O. SARAJEVO
 2. HOŠE KOMERC D.O.O.
 3. AMKO D.O.O. SARAJEVO
 4. SFO D.O.O. SARAJEVO
 5. BINGO D.O.O. TUZLA
 6. PAŽIN D.O.O. STOLAC
 7. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO
 8. N. MARKETI D.O.O. KONJIC
 9. VOĆE PROMET D.O.O. KONJIC
 10. MEPROMEX D.O.O. ZAVIDOVIĆI
 11. ROBOT GENERAL COMMERCE D.O.O. SARAJEVO
 12. FEKO SALE D.O.O. ZENICA
 13. BEST D.O.O. TRAVNIK
 14. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO-TUZLA

Nadzor nad radom naprijed navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana, te su nadležni federalni inspektori utvrdili nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su/ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) utvrđeno je: Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava (1) člana 14. Zakona o kontroli cijena, utvrđeno je da će se za prekršaj kazniti odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Subjekti nadzora (FIZIČKA LICA) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 1. TR SALIHOVIĆ KONJIC
 2. TR JURIŠIĆ MOSTAR
 3. TR MRKI ZENICA

Za utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke su/ili će se pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti. Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) utvrđeno je da će se fizičko lice, za prekršaj iz stava (1) člana 14. ovog Zakona kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

2. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate

Vezano za kontrolu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 15.2.2022.godine do 13.3.2022.godine, utvrđene su nepravilnosti u primjeni ove Odluke kod 19 subjekata nadzora, za što su/ili će biti pokrenuti prekršajni postupci radi utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 1. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO
 2. ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO
 3. HOLDINA D.O.O. SARAJEVO
 4. KAMENI PETROL D.O.O. KAKANJ
 5. KAKANJ PETROL D.O.O. KAKANJ
 6. TRGOŠPED D.O.O. KAKANJ
 7. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO
 8. HIFA OIL D.O.O. TEŠANJ
 9. GAZPROM D.O.O. SARAJEVO
 10. EOL PETROL D.O.O. MOSTAR
 11. TI OIL D.O.O. NOVA BILA
 12. TARIK OIL D.O.O. SARAJEVO
 13. SELEX D.O.O. MOSTAR
 14. OIL AC D.O.O. MOSTAR
 15. CIRCLE INTERNATIONAL D.O.O. ČITLUK
 16. ZE TRANS D.O.O. ZENICA
 17. BST OIL D.O.O. BIJELJINA-MOSTAR
 18. MARK PETROL D.O.O. KISELJAK
 19. WIN PROM D.O.O. KISELJAK

Nadzor nad radom gore navedenih distributara naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine te je utvrđeno 49 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Kod nekih subjekata nadzora utvrđeno je više nepravilnosti shodno broju benzinskih stanica na području Federacije BiH.

Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) utvrđeno je: Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.

Napominjemo da će Federalna uprava za inspekcijske poslove, na temelju Zaključka kolegija i Zaključka Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH s vanredne sjednice održane 9.3.2022. godine, na svojoj službenoj web-stranici sedmično objavljivati nazive pravnih i fizičkih lica kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedenih Odluka.