Federalna vodna inspekcija proglasila drugi stepen ugroženosti nakon zagađenje rijeka

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) saopćeno je da su Federalna vodna inspekcija i Kantonalna vodna inspekcija Zeničko-dobojskog kantona proglasile drugi stepen ugroženosti nakon što je jučer ujutro došlo do zagađenja rijeke Bioštice u Olovu, koje se tokom noći i jutros proširilo i na rijeke Krivaju i Bosnu nizvodno do Maglaja.

Proglašavanjem drugi stepena ugroženosti je na snagu stupio kantonalni operativni plan mjera u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja, koje uključuju sprečavanje širenja zagađenja i ograničavanje upotrebe izvorišta pitke vode i vode za druge namjene.

Iz ove federalne uprave navode da je jučer usljed ispuštanja otpadne vode od jalovine iz rudnika Geomet d.o.o. Olovo došlo do incidentnog zagađenju rijeke Bioštice u Olovu koja je, kao vodotok II kategorije, u nadležnosti kantonalne vodne inspekcije Zeničko-dobojskog kantona.

Kantonalni vodni inspektor je odmah po zaprimanju dojave o zagađenju izašao na teren i poduzeo mjere iz svoje nadležnosti, te o incidentu obavijestio federalnu vodnu inspekciju i druge nadležne organe, a pripadnici Agencije za vodno područje rijeke Save su uzeli uzorke vode za analizu. Inspekcijskim nadzorom kantonalnog inspektora utvrđeno je da je do zagađenja došlo usljed nekontrolisanog ispuštanja tehnološke otpadne vode iz rudnika, zbog čega je rad rudnika zabranjen do utvrđivanja i saniranja uzroka zagađenja.

Nakon zaprimanja dojave, federalna vodna inspekcija je na terenu, te od jučer prati kretanje zagađenja prema vodotocima I kategorije – rijekama Krivaji i Bosni. Jutros je zabilježeno smanjanje intenziteta onečišćenja na vodotocima u nadležnosti federalne vodne inspekcije, a do sad nije uočen pomor ribe. O incidentu je obaviješten i Glavni republički vodni inspektor Republike Srpske.

U skladu s mjerama iz operativnog plana, stanovništo naseljenih mjesta uz vodotoke rijeka Bioštice, Krivaje i Bosne je obaviješteno o mogućem uticaju zagađenja na podzemne vode, saopćeno je iz FUZIP-a.