Federalni inspektori u martu izvršili 153 inspekcijska nadzora nad formiranjem cijena u FBiH

U periodu od 1. do 27. marta 2022. godine, federalni tršišno, turističko-ugostiteljski inspektori izvršili su 153 inspekcijska nadzora nad formiranjem cijena i marži shodno odlukama Vlade FBiH o neposrednoj kontroli cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za naftne derivate, te 17 grupa pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda.

U kontrolama su utvrđene 82 nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 159 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 148.850,00 KM. U svrhu praćenja i održavanja stanja u skladu s mjerama propisanim odlukama Vlade Federacije BiH, izvršena su i 94 kontrolna nadzora.

U odnosu na prvu polovinu marta, u inspekcijskim nadzorima se evidentira blagi pad utvrđenih nepravilnosti. Zaštita potrošačkih prava građana i javnog interesa ostaje prioritet djelovanja Federalnog tržišnog inspektorata, a federalni tržišno, turističko-ugostiteljski inspektori će nastaviti intenzivno vršiti neposredne kontrole cijena u FBiH i provoditi donesene mjere ekonomske politike usmjerene na stabilizaciju odnosa ponude i potražnje, suzbijanje špekulacija na tržištu i sticanja ekstraprofita nauštrb potrošača“ izjavio je Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor po ovlaštenju.

Podsjećamo, ukupan raspoloživi broj federalnih tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora (12) od početka marta prioritetno je usmjeren na kontrolu benzinskih stanica po zahtjevima i informacijama Federalnog ministarstva trgovine o povećanju cijena goriva i prijavama potrošača, te kontrole formiranja cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda s liste od 17 proizvoda obuhvaćenih Odlukom Vlade FBiH.

Uzimajući u obzir ograničen broj federalnih inspektora koji su kontinuirano prisutni na području FBiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove obratila se i kantonalnim inspekcijskim organima za podršku po zaduženjima iz Zaključka Vlade Federacije BiH i implementaciji važećih odluka Vlade.

Prema sublimiranim rezultatima federalne i kantonalnih inspekcija na području FBiH od početka 2022. godine do 20. marta 2022. godine izvršena su 493 inspekcijska nadzora u okviru kojih su utvrđene nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 314 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim teretom od 300.200,00 KM. Napominjemo da su za kantone obuhvaćeni samo podaci za januar i februar, te da će se podaci za mart od kantonalnih inspekcija zbog intenzivnog rada prikupiti po isteku mjeseca.

Kontrole se provode u skladu sa Zakonom o kontroli cijena, a kazne su propisane članom 14. Zakona u rasponu od 1000 KM do 10.000 KM za pravno lice, od 250 KM do 2500 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500 KM do 1500 KM za fizičko lice.

Postupajući po Zaključku Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, na internet stranici FUZIP-a objavljena je informacija o privrednim subjektima kod kojih su u periodu od 21. do 27.3.2022. godine utvrđene nepravilnosti u primjeni odluka Vlade FBiH u vezi s propisanim maržama.

Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove je, provodeći zaduženje, prikupio podatke u vezi obavljenih nadzora u kontrolama poštivanja primjene Odluka Vlade Federacije BiH za period od 21.3. do 27.3.2022. godine, o čemu objavljujemo podatke kako slijedi:

1. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (17 proizvoda) 

U konkretnom, vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, u periodu od 21.3.2022. godine do 27.3.2022. godine, kod šest subjekata nadzora utvrđene su nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su, ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

  1. DENY PROM D.O.O. SARAJEVO
  2. KONZUM D.O.O. SARAJEVO
  3. NAMEKS D.O.O. KISELJAK
  4. BAPI D.O.O. KISELJAK
  5. DALMATO D.O.O. ČAPLJINA
  6. PILIPOVIĆ D.O.O. CAZIN

Nadzor nad radom naprijed navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana.

2. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate

Vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 21.3.2022. godine do 27.3.2022. godine, kod četiri subjekta nadzora utvrđene su nepravilnosti u primjeni Odluke, za što su, ili će biti pokrenuti prekršajni postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

  1. MAHONAL D.O.O. BREZA
  2. HOLDINA D.O.O. SARAJEVO – NEUM
  3. TI OIL D.O.O. VITEZ – NEUM
  4. BENS-ES D.O.O. CAZIN

Nadzor nad radom gore navedenih distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine.