Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni poziv

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava za Projekt “Jačanje konkurentnosti MSP” za 2021. godinu.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:

  • subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11),
  • imaju sjedište na području Federacije BiH,
  • registrovani najkasnije do 31.12.2019. godine,
  • koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2019. godini,
  • imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme,
  • koji neće smanjivati zaposlenost tokom realizacije projekta i koji će poštivati ekološke i socijalne standarde u skladu sa metodologijom Svjetske banke i domaćim zakonodavstvom koje reguliše oblast okolišnih i socijalnih pitanja
  • čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz „područja C – Prerađivačka industrija“ Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10)

Na stranici Ministarstva možete pronaći koji privredni subjekti nemaju pravo učešća, kao i sve druge relevantna informacija i dokumentaciju potrebnu za apliciranje na poziv.

Prijave se dostavljaju do 20 aprila 2021. godine.