Federalno ministarstvo zdravstva o nabavci vakcina

Federalno ministarstvo zdravstva o nabavci vakcina

Federalno ministarstvo zdravstva podsjeća da je 251. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 14.1.2021. godine prihvaćen Plan vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH kao i Zaključci V. broj 83/21. Tačno je da je Planom predviđeno da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo zdravstva opredijeljeni da vakcina protiv COVID-19 koja će se primjenjivati u Federaciji BiH mora biti registrirana od Evropske agencije (EMA).

U saopćenju se navodi da su Zaključkom V. broj 83/21 pod tačkom 5. zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, svako u okviru svojih nadležnosti, da kod promijenjene epidemiološke situacije s COVID-19 u FBiH, odnosno novih naučnih saznanja u vezi s vakcinom protiv COVID-19, kao i promjene drugih uslova od kojih zavisi provođenje vakcinacije protiv COVID-19, revidiraju Plan vakcinacije.

Federacija BiH se opredijelila za nabavku vakcina kroz COVAX mehanizam i EU mehanizam, međutim, činjenica je da kroz ova dva mehanizma još nije počela isporuka naručenih vakcina.

Iz tih razloga je 21.01.2021. godine održan sastanak s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom, kojem su prisustvovali premijeri entiteta, ministri zdravstva entiteta, ministrica civilnih poslova BiH, kao i direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Glavna tema sastanka bila je nabavka vakcina protiv COVID-19. Naime, zbog kašnjenja isporuke prvih vakcina kroz sistem COVAX-a, Bosna i Hercegovina se odlučila na pokretanje direktne nabavke vakcina od Pfizera, kao i proizvođača vakcina iz Rusije i NR Kine.

Kako bi što prije Federacija BiH dobila potrebne vakcine, Federalno ministarstvo zdravstva se 22.01.2021. godine hitno obratilo Ministarstvu vanjskih poslova BiH, tražeći da isto, putem ambasada Ruske Federacije i NR Kine, od proizvođača vakcina zatraži sažetak karakteristika navedenih vakcina protiv COVID-19, registraciju vakcine u zemlji proizvođača, kao i sve ostale korisne informacije. Razlog za ovo je što Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH do sada nisu imali detaljne informacije o uvjetima skladištenja, čuvanja, distribucije i primjene ovih vakcina, a saglasno uvjetima proizvođača.

Također, zbog promijenjenih okolnosti, a saglasno tački 5. Zaključaka Vlade FBiH V. broj 83/21, pripremljene su i izmjene i dopune Plana vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva zdravstva.