Fondacija “Hifz Časnog Kurana” predstavila još jednu hafizu

Naš kanton jučer je postao bogatiji za još jednu hafizu Kur’ana, a pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini posljednje ajete napamet je proučila Amra Strika iz Kaknja i tako stekla časno zvanje hafize Kur’ana Časnog.

Amra Strika (kćerka Jakuba i Dženane) rođena je 1995. godine u Zenici. Svršenica je 19 generacija “Osman ef. Redžović” medrese i učenica generacije. Završila je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i godinu dana je učila arapski jezik u Kataru.

Hifz je počela učiti dok je bila u medresi, a, član je programa Šefi’ kojeg vodi Fondacija “Hifz Časnog Kur’ana”.

Njen muhaffiz je bio hafiz Zijad Dervić, profesor u Osman ef. Redžović medresi.