FUZIP objavio listu subjekata koji su nezakonito povećali cijene u prošloj sedmici

Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove  (FUZIP), postupajući po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, prikupio je podatke u vezi obavljenih nadzora u kontrolama poštivanja primjene Odluka Vlade Federacije BiH za period od 14.3. do 20.3.2022. godine.

FUZIP je objavio sljeće odluke

1. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (17 proizvoda)

U konkretnom, vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marže za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, u periodu od 14.3.2022. godine do 20.3.2022. godine, kodt tri subjekta nadzora utvrđene su tri nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su, ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti nadzora (PRAVNA LICA) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 1. PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO
 2. MARK MARKET D.O.O. MOSTAR
 3. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO – MOSTAR

Nadzor nad radom naprijed navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana.

2. Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate

Vezano za kontrolu poštivanja Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 14.3.2022. godine do 20.3.2022. godine, kod 16 subjekata nadzora utvrđeno je 17 nepravilnosti u primjeni Odluke, za što su, ili će biti pokrenuti prekršajni postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti nadzora kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

 1. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO D. – TEŠANJ
 2. ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO – OLOVO
 3. KANTIĆ D.O.O. TEŠANJ
 4. HOLD INA D.O.O. SARAJEVO-MOSTAR
 5. F 1 D.O.O. POSUŠJE
 6. LPG PROMET D.O.O. POSUŠJE
 7. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO-ŠIROKI BRIJEG
 8. G PETROL D.O.O. SARAJEVO-ŠIROKI BRIJEG
 9. NASKO D.O.O. GRAČANICA
 10. K BENZ D.O.O. LJUBUŠKI
 11. TI OIL D.O.O. STARA BILA – GRUDE
 12. NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA – TOMISLAVGRAD
 13. REBAC BENZ D.O.O. ČAPLJINA
 14. DE FUEL D.O.O. LUKAVAC
 15. IN-VIVO DIZAJN D.O.O. ŽIVINICE
 16. KOP I KO D.O.O. ŽIVINICE

Nadzor nad radom gore navedenih distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine. Kod jednog subjekta nadzora utvrđeno je više nepravilnosti shodno broju benzinskih stanica na području Federacije BiH.

Kaznene odredbe propisane su članom 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95 i 70/08 ) kojim je utvrđeno: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).

Za radnju iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

Federalna uprava za inspekcijske poslove, na temelju Zaključka kolegija i Zaključka Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH s vanredne sjednice održane 9.3.2022. godine, na svojoj službenoj internet stranici sedmično objavljivati nazive pravnih i fizičkih lica kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedenih Odluka.