FUZIP u projektu „Pomoć BiH u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“

Federalna uprava za inspekcijske poslove saopćila je da je jučer u sjedištu ove uprave potpisan ugovor kojim se, posredstvom Centra za ekonomski tehnološki i okolinski razvoja (CETEOR d.o.o. Sarajevo), osigurava realizacija dijela projekta „Pomoć Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta zraka i upravljanju kvalitetom zraka“ iz područja inspekcijskih službi.

Federalna uprava je putem Koordinacionog tijela za projekte u novembru 2019. godine započela pregovore s predstavnicima Švedske agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i Švedske agencije za zaštitu okoliša (SEPA), kao implementatorima projekta, o učešću u aktivnostima iz Komponente 6. projekta „Provođenje zakona putem inspekcijskih službi“.

Ove aktivnosti podrazumijevaju podršku u smislu kadrovskog jačanja entitetskih inspekcija, odnosno urbanističko-ekološkog inspektorata ove federalne uprave, s ciljem unapređenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite okoliša, kao i doprinosa poboljšanju kvaliteta zraka.

Ovaj projekt ima dalekosežan značaj za BiH jer podrazumijeva komponente koje povezuju područja nadležnosti državnih i entitetskih institucija u segmentu poboljšanja i upravljanja kvalitetom zraka.

U komponenti koja se odnosi na inspekcijske organe, projekt pruža osnovu i podršku za vremenski ograničen angažman dvije osobe u svrhu kadrovskog jačanja i primjene inovativnih metoda u suzbijanju aerozagađenja na području Federacije BiH, ali i prateće specijalizacije, obuke i opreme, kao i mentorstvo osigurano od strane implementatora projekta.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog odgovornih institucija zaključkom od 5. 11. 2020. godine izrazila opredijeljenost, spremnost i otvorenost za doprinos u rješavanju problema kvaliteta zraka shodno ciljevima postavljenim ovim projektom.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ističu trajno opredjeljenje za kontinuitet u progresivnom pristupu rješavanju problema od strukturalnog i strateškog značaja za inspekcijski nadzor na području Federacije BiH, saopćeno je iz ove uprave.