Grad Zavidovići: Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja

Investicijska fondacija IMPAKT objavila je Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja za građane Zavidovića.

U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije IMPAKT i Grada Zavidovići u 2024. godini realizovat će se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja koji će, između ostalog, obuhvatiti program poduzetničke obuke, te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području Zavidovića, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima.

IMPAKT inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz sljedećih komponenti:

  1. Poduzetnička obuka u trajanju od 6 dana u periodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje poduzetničkih vještina, prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela
  2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela
  3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području grada Zavidovići, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za podršku poduzetnicima
  4. Stručnu i mentorsku podršku u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama

Na program mogu aplicirati:

  • Fizička lica sa prijavljenim mjestom boravka na području grada Zavidovići
  • Organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Grada Zavidovići, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa
  • Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području Grada Zavidovići koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva, zainteresovani za razvoj poduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).

Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 9.2.2024. godine, a u svrhu adekvatnog informisanja o programu, Investicijska fondacija IMPAKT i Grad Zavidovići organizirat će prezentaciju programa IMPAKT inkubator poslovnih ideja koja će se održati 26.1.2024. godine u 11 sati u sali Grada Zavidovići.

Cijeli tekst javnog poziva zajedno sa prijavnim obrascem dostupan je na internet stranici impakt.ba.