Grad Zavidovići objavio poziv za dodjelu poticaja privrede

Grad Zavidovići je objavio Javni poziv poduzetnicima/poduzetnicama za dodjelu poticaja privrede na području Grada Zavidovići za 2023. godinu.

Ovaj javni poziv se odnosi isključivo na mikro, male i srednje subjekte male privrede prema članu 4. stav (1) tačka a), b) i c) Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16 i 7/20), a u zavisnosti od mjere na koju se prijavljuju.

Subjekti male privrede se definišu na slijedeći način:

  • mikro subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje devet i manje lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni bilans stanja manji od 3.900.000,00 konvertibilnih maraka,
  • mali subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 10 do 49 lica i čiji je ukupni godišnji prihod i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 19.500.00,00 konvertibilnih maraka i
  • srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja zapošljavaju prosječno godišnje od 50 do 250 lica i čiji je ukupni godišnji prihod manji od 97.500.000,00 konvertibilnih maraka i/ili čiji je ukupni godišnji bilans stanja manji od 84.000.000,00 konvertibilnih maraka

Poticaji se dodjeljuju kroz pet mjera:

  1. subvencioniranje unapređenja poslovanja,
  2. subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite,
  3. razvoj poduzetništva žena,
  4. subvencioniranje troškova kupovine stalnih sredstava (vozila za vlastite potrebe za registrovanu djelatnost, teretna vozila i radne mašine),
  5. subvencioniranje troškova obuke novozaposlenih pri prvom zaposlenju za poslove u proizvodnim djelatnostima.

Mikro i mali subjekti male privrede imaju pravo prijave za svaku poticajnu mjeru, dok srednji subjekti male privrede imaju pravo prijave za poticajne mjere 1. i 2.

Postupak podnošenja zahtjeva kao i aplikacioni obrasci su dostupni na internet stranici Grada Zavidovići, a poziv ostaje otvoren do 31. jula do 15:30 sati.