Grad Zavidovići objavio preliminarne liste za projekte Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost

Kroz projekat “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo” u Zavidovićima je početkom godine otvoren javni poziv za zapošljavanje korisnika u lokalnim privrednim subjektima, javni poziv za samozapošljavanje korisnika i javni poziv lokalnim privrednicima za učešće u procesu zapošljavanja kroz dokvalifikaciju i prekvalifikaciju u vlastitim kapacitetima.

Danas su objavljene i preliminarne liste koje je moguće preuzeti u nastavku:

Kada je riječ o javnom pozivu za lokalne privrednike, samo dva privrednika su aplicirali na isti, dok je očekivano najviše prijava bilo po pozivu za samozapošljavanje, a gdje je na preliminarnu listu uvršteno 20 od 37 prijava. Na listi za zapošljavanje u lokalnim privrednim subjektima je 12 lica.