Grad Zavidovići: Objavljena lista dobitnika stipendije “Alen Mehmedović”

Grad Zavidovići je ove sedmice na oglasnoj ploči i putem svoje internet stranice objavio preliminarnu listu studenata koji su u konkurenciji za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2022/2023. godinu.

Na preliminarnoj listi studenata koji ispunjavaju uslove konkursa se nalazi 20 studenata, dok pet studenata ne ispunjava uslove ili nije dostavilo traženu dokumentaciju.

Kandidati imaju pravo ulaganja prigovora na preliminarnu listu koji se podnosi Gradonačelniku putem Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu u roku od osam dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Grada Zavidovići.

Preliminarnu listu je moguće preuzeti na internet stranici Grada Zavidovići.