Grad Zavidovići: Oglas za dodjelu novčane nagrade “Alen Mehmedović” nadarenim studentima

Grad Zavidovii je objavio Javni oglas za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2022/2023. godinu.

Oglas je objavljen u petak 18. augusta te ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a pravo prijave imaju redovni i redovni samofinansirajući studenti sa područja grada Zavidovići (sa stalnim prebivalištem na području grada Zavidovići), koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u BiH i to: studenti od druge do šeste godine studija-prvi ciklus i studenti drugog ciklusa; studenti čiji prosjek ocjena svih položenih ispita, od prve godine studija i nadalje, iznosi najmanje 9,0 odnosno 4,5 i apsolventi ili završeni studenti prvog ciklusa i drugog ciklusa koji su taj status stekli po osnovu prethodne akademske godine, izuzev studenata medicine i tehničkih nauka čiji prosjek iznosi najmanje 8,5.

Korisnik sredstava ne može biti student koji je upisao prvu godinu studija u akademskoj 2022/2023.godini, te student koji studira drugi puta bilo koji ciklus (ima završen studij/fakultet).

Uz zahtjev studenti su dužni priložiti navedenu dokumentaciju:

  • originalno uvjerenje da je redovan student/redovan samofinansirajući, prvi puta upisan u studijsku godinu u akademskoj 2022/2023. godini (godina studija, odnosno semestar i ciklus) ili uvjerenje u elektronskoj formi dostavljeno sa zvaničnog e-maila univerziteta/fakulteta uz obavezno naknadno dostavljanje originalnog uvjerenja, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana početka nove akademske godine,
  • originalno uvjerenje da je apsolvent ili završeni student prvog, odnosno drugog ciklusa, po osnovu prethodne akademske godine ili uvjerenje u elektronskoj formi dostavljeno sa zvaničnog e-maila univerziteta/fakulteta uz obavezno naknadno dostavljanje originalnog uvjerenja, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana početka nove akademske godine,
  • originalno uvjerenje o svim položenim ispitima sa izvedenom srednjom ocjenom ili uvjerenje o svim položenim ispitima u elektronskoj formi dostavljeno sa zvaničnog e-maila univerziteta/fakulteta uz obavezno naknadno dostavljanje originalnog uvjerenja, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana početka nove akademske godine,
  • potvrdu o prebivalištu na području grada Zavidovići (PBA-3 obrazac ne stariji od šest mjeseci),
  • potvrda banke o otvorenom žiro-računu ili kopiju bankovne kartice.

Kandidati koji studiraju izvan BiH dužni su uz originalno uvjerenje dostaviti i prevode istih na jedan od službenih jezika BiH ovjerene od strane ovlaštenih sudskih tumača za odgovarajući strani jezik, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.

Cijeli tekst oglasa kao i prijavni obrazac je dostupan na internet stranici Grada Zavidovići.