Grad Zavidovići: Poziv na prijavu poljoprivrednog zemljišta koje nije upisano u Registar

Iz Gradske uprave Zavidovići uputili su poziv poljoprivrednicima s područja grada Zavidovića koji koriste poljoprivredno zemljište a koje nisu upisali u Registar poljoprivrednih gazdinstava u Gradu Zavidovići da do 20.12.2023. godine prijave predmetno zemljište i navedu razlog zbog kojega nisu zaključili ugovore sa vlasnicima i katastarskim posjednicima zemljišta.

Prijava zemljišta koje nije upisano u pomenuti registar vrši se u kancelariji broj 204 u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalne poslove.

Ukoliko poljoprivrednik ne zna broj katastarske čestice koju koristi, može se prijaviti i naziv parcela koje se koriste, imena vlasnika ili suvlasnika i površina koja se koristi.

Podaci o poljoprivrednom zemljištu koje nije upisano u Registru poljoprivrednih gazdinstava potrebni su zbog kvalitetnijeg popisa poljoprivrede koji je planiran u 2024. godini na nivou FBiH, kao i zbog iznalaženja mogućnosti ostvarivanja prava na novčane podsticaje za kulture na poljoprivrednom zemljištu koje nije upisano u predmetni registar.