Gradski dječiji vrtić Zavidovići objavio oglas za prijem u radni odnos

JU „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići raspisala je Javni oglas za prijem u radni odnos, a za radno mjesto odgajatelja.

Predmetnim oglasom se traži profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci, a za navedenu poziciju je potreban jedan izvršilac na puno radno vrijeme.

Osnovna plata za 176 radnih sati iznosi 995 KM, a pored općih uslova, zainteresovani kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

  • stručna sprema: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠS, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja;
  • radno iskustvo: 12 mjeseci u odgojno obrazovnoj ustanovi.

Probni rad nije predviđen, a telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/879-375. Cijeli tekst oglasa je moguće preuzeti na internet stranici ustanove.