Gradsko vijeće Zavidovići danas donosi konačnu odluku o povećanju komunalnih naknada

Danas će s početkom u 15 sati biti održana 16. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a na kojoj će između vijećnici glasati o osvajanju novog cjenovnika komunalnih usluga.

Na 5. tački današnje sjednice nalazi se Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, a u slučaju usvajanja istog doći će do povećanja isporuke vode, korištenja kanalizacije, grijanja, kao i prikupljanja i odvoza otpada.

U nastavku vam donosimo komparaciju trenutnih i predloženih novih cijena, a na koje se dodatno obračunava PDV. Osim prikazanog u tabeli, predloženo je poskupljenje prikupljanja otpada i za pravna lica, zimsko održavanje puteva i druge usluge.

Podsjetimo, JKP Radnik d.o.o. Zavidovići je prošle godine predložilo usvajanje novog cjenovnika usluga, a poslije višesatne rasprave nije usvojen nacrt odluke o poskupljenju je na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj u novembru 2022. godine.

Na dnevnom redu 9. sjednice Gradskog vijeća Zavidovići u mjesecu januaru ponovo se našla ova tačka, međutim i tada su gradski vijećnici bili protiv usvajanja nacrta.

Međutim, vijećnici su amandmanskim djelovanjem na Budžet Grada Zavidovići za 2023. godinu izglasali sufinansiranje JKP Radnik u iznosu od 240.000 KM, a kako bi preduzeće moglo poslovati bez povećanja troškova građanima.

Građani su u proteklom periodu iskazali brojna nezadovoljstva radom komunalnog preduzeća i mogućeg povećanje cijena, dok s druge strane iz rukovodstva preduzeća ističu da se cijena vode nije povećavala više od 20 godina, a da je cijena grijanja već 10 godina ista, te da je zbog stalnih porasta troškova preduzeća potrebno izvršiti korekciju cijena komunalnih usluga i naknada. Građanima preostaje da čekaju konačan ishod nakon današnje sjednice.