Gradsko vijeće Zavidovići ponovo odlučuje o povećanju naknada vijećnicima

Za srijedu 5. aprila zakazana je 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a koja se prvobitno trebala održati u petak 31. marta. Osim što je promijenjen termin održavanja sjednice, promijenjen je i prethodno objavljeni dnevni red koji je imao 21 tačku, te je dopunjen sa još jednom.

Na prijedlog Gradonačelnika, dnevni red sjednice je dopunjen sa tačkom Prijedlog Odluke o osnovama i načinu isplate naknada i drugih primanja vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Zavidovići.

Prema važećoj odluci, svim vijećnicima Gradskog vijeća Zavidovići pripada mjesečni paušal u visini od 250 KM, te 150 KM za prisustvo sjednici, a predsjedavajućem vijeća pripada mjesečni paušal od 500 KM, te 200 KM za prisustvo sjednici.

Prema ranijom prijedlogu odluke, o čemu smo već ranije pisali, a o kome se trebalo raspravljati na 9. sjednici održanoj 31. januaru, mjesečni paušal bi ostao na 250 KM, a naknada za prisustvo sjednici bi se povećala na 250 KM, dok bi se naknada za prisustvo sjednici predsjedavajućem povećala na 300 KM umjesto dosadašnjih 200 KM.

Nakon što se većina parlamentarnih političkih opcija zastupljena u Gradskom vijeću Zavidovići oglasila navodeći da neće podržati takvu odluku, Gradonačelnik Grada Zavidovići Hašim Mujanović predložio je smanjanje naknada na simboličnih 1 KM, međutim takav prijedlog je povukao uoči održavanja pomenute januarske sjednice.

Novi prijedlog, veće naknade

Na današnjoj sjednici bi se trebao naći novi prijedlog ove odluke, tekstualno znatno drugačiji od prethodnog, ali koji suštinski također predviđa povećanje naknada vijećnicima, pa čak i veće povećanja od ranijeg prijedloga kome su protivila većina političkih partija zastupljenih u Gradskom vijeću Zavidovići.

U slučaju usvajanja ovog prijedloga, vijećnicima će pripadati mjesečni paušaul u iznosu od 25% neto plate ostvarene u Federaciji BiH u mjesecu novembru prethodne godine za godinu u kojoj se naknada isplaćuje, plus 20% prosječne neto plate u FBiH za prisustvo sjednicama.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna neto plata u FBiH u novembru 2022. godine je iznosila 1.161 KM, pa bi tako prema novoj odluci vijećnicima pripadao mjesečni paušal u visini od cca. 290 KM, te 232 KM naknade za prisustvo sjednicima, što bi značilo da bi gradski vijećnici uz prisustvo jednoj sjednici na mjesečnom nivou primali približno 522 KM umjesto dosadašnjih 400 KM, a obzirom na trend rasta naknade prosječne neto plate u FBiH ta naknada bi vjerovatno bila i veća u godinama pred nama.

Prema novom prijedlogu, predsjedavajućem Gradskog vijeća Zavidovići bi pripadao mjesečni paušal u iznosu od 50% od prosječne neto plate u FBiH, a njegovom zamjeniku 30%, plus 20% prosječne plate za prisustvo sjednici.

Tako bi, u slučaju usvajanja ovog prijedloga odluke, predsjedavajući uz jednu sjednicu mjesečno imao nešto više od 810 KM mjesečnog paušala i naknade, a potpredsjedavajući 580 KM.

Kako se navodi u odluci, visina naknada vijećnika i članova radnih tijela usaglašena je sa predstavnicima političkih partija koje participiraju u radu Gradskog vijeća Zavidovići.

U Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu na transferu Izdaci za naknade vijećnicima planirana su sredstva u iznos od 210.000 KM.

Zavidovićki vijećnici nisu prvi koji žele povećanje naknada

Podsjetimo, odluke o povećanju izdvajanja vijećnicima su ranije ove godine donijeli i Općinsko vijeće Maglaj te Općinsko vijeće Žepče .

Isto je i uradilo Općinsko vijeće Tešanj na kraju 2022. godine, a koje je to regulisalo na način da vijećnicima pripada mjesečna naknada u iznosu od 50% od prosječne neto plate u FBiH (predsjedavajućujem 120%, a zamjeniku 80%), s tim da bi se naknada umanjila za 20% u slučaju neodržavanja sjednice u tom mjesecu, odnosno, 20% u slučaju neprisustva vijećnika sjednici.