Gradsko vijeće Zenica usvojilo Budžet za 2023. godinu

Vijećnici Gradskog vijeća Zenica su na jučerašnjoj 30. redovnoj sjednici raspravljali o Prijedlogu Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu koji je na kraju usvojen.

U uvodnim napomenama koje je iznijela Fatima Vojvodić, pomoćnica Gradonačelnika za finansije, istaknuto je da ukupno planirani prihodi i primici iznose 84.805.069,32 KM, odnosno za 154.962,31 KM su veći od prihoda i primitaka planiranih Nacrtom Budžeta za 2023. godinu, dok se iz projiciranog akumulisanog suficita raspoređuje iznos od 4.924.000,00 KM.

Strukturu prihoda i primitaka Prijedloga Budžeta za 2023. godinu čine prihodi i primici Grada planirani u iznosu od 67.883.089,32 KM te primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti odnosno namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980,00 KM.

Kad su u pitanju planirani rashodi i izdaci oni u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu iznose 84.805.069,32 KM ili za 154.962,31 KM više u odnosu na rashode i izdatke Nacrta Budžeta za 2023. godinu.

Strukturu rashoda i izdataka u Prijedlogu Budžeta za 2023. godinu čine rashodi i izdaci iz prihoda Grada planirani u iznosu od 67.883.089,32 KM i transferi od ostalih nivoa vlasti to jest namjenske doznake planirane u iznosu od 16.921.980,00 KM.

Budžet za 2023. godinu je rekordan i skoro je dva i po puta veći od iznosa budžeta koji sam zatekao pri preuzimanju funkcije gradonačelnika. Nastojim zajedno sa svojim pomoćnicima i saradnicima da racionalno raspoložemo gradskim resursima. Naš cilj je da Budžet Grada Zenica bude 100 miliona KM i postoji mogućnost da ove godine dostignemo taj iznos. U planu je realizacija značajnih projekata poput izgradnje zatvorenog bazena i moderne zgrade hitne medicinske pomoći. Također je udovoljeno zahtjevima NK Čelik za finansijskom podrškom Grada“, kazao je gradonačelnik Fuad Kasumović.

Nakon izjašnjavanja vijećnika usvojen je Prijedlog Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu uz Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu s obrazloženjem.

Na ovoj sjednici podržan je Program rada Gradskog vijeća Zenica za 2023. godinu te Prijedlog Odluke o izmjeni površine i oblika građevinske parcele i prodaji gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Zenica Muhadri Bajramu putem neposredne pogodbe.

Gradsko vijeće usvojilo je i Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na gradskom građevinskom zemljištu radi izgradnje objekta i uspostave Službe hitne medicinske pomoći sa pratećim sadržajima u gradu Zenica.