Imenovana nova uprava ŠPD ZDK

Protekle srijede je u prostorijama JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići izvršena primopredaja dužnosti članova Uprave društva.

Upravu društva u preduzeću čine Direktor i tri izvršna direktora, a u novom sazivu Uprave društva djelovat će Adnan Turić, dipl.ing.šum. koji je imenovan na poziciju direktora.

Nusret Kovač, dipl.ing.šum. je imenovan na poziciju izvršnog direktora za tehničke poslove, Anto Perković, mr.menadžmenta, imenovan je na poziciju Izvršnog direktora za ekonomsko-komercijalne poslove, a Mesud Čamdžić, dipl.pravnik, imenovan je na poziciju izvršnog direktora za pravne poslove.

Prethodni saziv Uprave društva, razriješen je odlukom Nadzornog odbora od 22.1.2024. godine, a novi saziv je imenovan Odlukom Nadzornog odbora od 23.1.2024. godine.

Odluke o razrješenju, odnosno imenovanju članova Uprave društva, donesene su u skladu s prethodnom saglasnosti Vlade ZDK kao osnivača.

Kako je saopšteno iz preduzeća, novizabrana Uprava društva je imenovana na kraći vremenski period, do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Nakon rezimiranja trenutnog finansijskog stanja u preduzeću, bit će precizirani i ciljevi koje će Uprava nastojati provesti u narednom period.