Imenovana nova v.d. predsjednica Suda BiH

Sutkinja Minka Kreho, predsjednica Krivičnog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, imenovana je za vršiteljicu dužnosti predsjednika Suda BiH, odlukom VSTV-a BiH donesenoj na sjednici koja se održava 20. i 21. decembra 2023. godine.

Vršiteljica dužnosti predsjednika Suda BiH na dužnost će stupiti danom donošenja odluke, odnosno, danas 21.12.2023. godine.

Minka Kreho je rođena 1960. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, kao i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 1987. godine. Vježbenički staž je završila na Republičkom sudu za prekršaje RBiH u Sarajevu, nakon čega je položila ispit za sudca za prekršaje i potom se zaposlila na Općinskom sudu za prekršaje Općine Centar Sarajevo kao stručni suradnik, a 1991. godine u istom Sudu je imenovana za sudca za prekršaje gdje je radila sve do 1995. godine.

Pravosudni ispit je položila 1993. godine, a 1995. godine je izabrana za sudca Općinskog suda I Sarajevo, na kojem je radila do 2003. godine kada je izabrana za sudca Kantonalnog suda Sarajevo. Za sudiju Suda Bosne i Hercegovine imenovana je početkom 2007. godine.

Vršiteljica dužnosti predsjednika Suda BiH je imenovana na ovu funkciju nakon hapšenja predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, a koji se prema riječima glavni tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića tereti za nezakonito prisluškivanje sudija Suda BiH i zaposlenika Tužilaštva BiH.