Inicijativa tri općine i jednog grada za prekategorizaciju regionalnih cesta u magistralnu

Načelnici općina Žepče, Zavidovići i Banovići te predstavnik Grada Živinice, danas su se sastali u Banovićima i uputili zajedničku inicijativu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za prekategorizaciju regionalnih cesta u magistralnu cestu, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici Općine Banovići.

Riječ je o dionici ceste Žepče-Zavidovići-Ribnica-Banovići-Živinice-Međaš, dužine oko 87 kilometara.

Ova dionica predstavlja najkraću sponu između dva privredno najrazvijenija kantona u Federaciji Bosni i Hercegovini; Tuzlanskog i Zeničko–dobojskog, koji prema posljednjem popisu stanovništva imaju oko milion stanovnika. Također, ova dionica predstavlja izlaz Tuzlanskog i dijela Zeničko-dobojskog kantona na koridor Vc, kao najznačajniju cestovnu komunikaciju u Bosni Hercegovini, još jedan je od razloga za iniciranje prekategorizacije, koja je danas podržana i od strane Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Mi smo danas ovdje da iskažemo spremnost u ime Vlade Tuzlanskog kantona i Kantonalnog ministarstva, da podržimo ovu inicijativu koja je rezultat rada četiri načelnika/gradonačelnika i tiče se dva kantona, odnosno Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog. Očekujemo da će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine da podrže ovu inicijativu i da će dati pozitivno mišljenje, te u dogledno vrijeme stanovnicima dva kantona dati na upravljanje magistralnu cestu koja je do sada bila regionalna cesta“, – kazao je pomoćnik Ministra trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.

Ova cesta bi istovremeno prekinula komunikacijsku izolovanost, spojila Međunarodni aerodrom Tuzla sa koridorom Vc, te omogućila dalji privredni razvoj dva kantona.

Pored koristi za građane dva kantona, najveću korist će imati općine kroz koje ova cesta prolazi, te očekujemo da će ova cesta dobiti podršku Vlade FBIH, jer bi ona trebala ubrzati privredni razvoj, promet roba, usluga i ljudi sa područja Tuzlanskog kantona prema koridoru Vc i Žepču, prema glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali i prema jugu zemlje“, naveo je načelnik Banovića dr. Bego Gutić.

„Ovim se prave preduslovi za razvoj privrednog sektora, s obzirom na dobar nivo komunikacije, jednostavno otvaramo Zavidoviće i kompletan region za značajna investicijska ulaganja. U tom kontekstu Zavidovići imaju najveći interes, jer se najvećim dijelom teritorije provlače dva regionalna pravca koji trebaju biti prekategorisani“, kazao je načelnik Zavidovića Hašim Mujanović.

Da će nadležni organi usvojiti i podržati inicijativu, nada se i načelnik Žepča Mato Zovko, koji smtara da svaka cesta koja iz nižeg ranga prelazi u viši, doprinosi poboljšanju i sigurnosti prometa, podrazumijeva moderniju cestu a i brže povezivanje sa većim administrativnim centrima.

Pored svega navedenog, putna dionica za koju se traži prekategorizacija također u potpunosti ispunjava uslove utvrđene Zakonom o cestama, a podržana je i od strane Grada Živinice.

Rado smo se odazvali inicijativi i proširili je od Živinica do Međaša. Mi sa Općinom Banovići sarađujemo i na drugim projektima veoma uspješno, inicijativa je korisna jer na ovaj način pokušavamo da podignemo kategorizaciju ceste što može biti samo benefit za Grad Živinice, s obzirom da bi se nadležnost prebacila na nivo Federacije“, kazao je Suvad Butković, sekretar organa uprave Grada Živinice.