Intervju premijera Nikšića o 100 dana rada Vlade Federacije BiH

Premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, u intervju datom Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) povodom 100 dana rada Vlade Federacije BiH, istakao je zadovoljstvo atmosferom koja karakteriše rad Vlade pojašnjavajući da se radi o novom pristupu koji se temelji na međusobnom povjerenju, dogovoru, kompromisu i konsenzusu.

O tome, između ostalog, ističe u razgovoru, svjedoče i podaci o više od 500 tačaka dnevnog reda, koje su nakon razmatranja, usvojene jednoglasno tokom proteklih 10 redovnih i vanrednih sjednica Vlade Federacije BiH.

Nikšić smatra da su članovi Vlade spremni na novi i produktivniji način rada, te podsjeća kako je takav pristup, uz razumjevanje i postojanje parlamentarne većine, već rezultirao konkretnim potezima – donošenjem seta energetskih zakona, koji su značajni za evropski put BiH, kao i Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na čije je donošenje ta populacija čekala gotovo tri decenije.

Dakle, time se stvaraju pretpostavke za ispunjavanje evropskih demokratskih standarda i sasvim sigurno i pohvale koje smo dobili od predstavnika međunarodne zajednice za set energetskih zakon i ovaj zakon pokazuju da Vlada FBiH i u konačnici Parlament, odnosno parlamentarna većina pokazuju opredjeljenje i spremnost da rade na ispunjavanju uslova na putu BiH prema EU“, precizira federalni premijer.

Između ostalog, Nikšić najavljuje i intenzivniji angažman Vlade, nove zakonske projekte, uključujući set fiskalnih zakona, koji bi trebao proizvesti bolju poziciju radnika, ali i unaprijediti ambijent za privređivanje i uopće doprinijeti konkurentnosti privednih subjekata u FBiH. Pritom daje prednost sistemskim u odnosu na, nerijetko, iznuđena i kratkoročna rješenja.

Među prioritete ubraja i stvaranje pretpostavki za efikasniju borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, a što, između ostalog, podrazumijeva primjenu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, koji je usvojen 2014. godine.

U kontekstu komunikacije s kategorijama ljudi koji dolaze radi ostvarivanja vlastitih prava i na čemu insistiraju duži vremenski period, a da to u međuvremenu, nažalost, nije riješeno, Nikšić navodi kako bi volio da je bio u prilici riješiti sve te probleme, uz uvjerenje da će biti stvorene pretpostavke za njihovo sistemsko rješavanje.

Volio bih da smo bili u prilici da za ovih sto dana riješimo sve te probleme, ali to jednostavno i to u konačnici priznaju ti ljudi s kojima razgovaramo baš i nije realno i nije moguće, ali je vrlo važno da kroz ovu atmosferu o kojoj sam govorio, o tome da Vlada radi na način da traži konsenzus, dogovara se, jednoglasno donosi odluke, stvorimo pretpostavke da se te stvari koje „vise u zraku“ počnu sistemski riješavati. Mi smo sada u ovih nekoliko poteza uglavnom „gasili požare“, a da bi se to sistemski riješilo bitni su i neki zakonski projekti i bitno je i da budemo u situaciji da mi budemo ti koji ćemo kreirati budžet kako bi odgovorili na one prioritete koje smatramo važnim u tom smislu“, pojašnjava premijer Vlade FBiH.

Kad su u pitanju radnička prava, Nikšić u razgovoru za FENA-u navodi kako je Vlada na čijem je on čelu opredijeljenja da da svoj doprinos u regulisanju i zaštiti radničkih prava, ali i stvaranju boljeg ambijenta za privrednike u Federaciji BiH.

Imali smo već niz razgovora kada je to u pitanju i nekih već viđenih situacija kroz koje smo prolazili u mome prvom mandatu premijera FBiH, poput stečajnog postupka u „Zraku“, razgovora sa sindikatima, radnicima ili predstavnicima radnika „Krivaje“, sa sindikatima rudnika u FBiH i svi su se oni uvjerili i znaju da će Vlada FBiH biti na njihovoj strani i pomagati njihove opravdane zahtjeve“, napominje federalni premijer.

U tom kontekstu upozorava kako se pritom mora biti svjestan da postoje i neki koji pokušavaju protestima i pritiskom na Vladu ostvariti nešto što možda i nije realno.

U svakom slučaju mi ćemo biti aktivni učesnici i tražiti načina kako radnicima stvoriti bolje uslove rada, kako osigurati značajnija sredstva za uvezivanje radnog staža, omogućiti velikom broju radnika da ostvare svoje pravo na penziju koje trenutno nisu u prilici ostvariti zbog toga što im nisu uplaćeni doprinosi i nije uvezan radni staž“, navodi on.

Nermin Nikšić, između ostalog, komentarisao je i set fiskalnih zakona na kojem se, kako je rekao, intenzivno radi.

Formirao sam radnu grupu koja potpuno volonterski za potrebe Ureda premijera intenzivno radi na ovim zakonima. Moram reći da smo veliki posao uradili i došli do određenih rješenja koja bi trebali u narednih desetak dana da izdefinišemo kada su u pitanju zakon o doprinosima i smanjenje stope kako bi se rasteretila privreda, te zakon o porezu na dohodak, kao i zakon o minimalnoj plati koji, također, želimo u istom setu zakonskih rješenja da usvojimo, čime bismo praktično i stvorili pretpostavke da zaštitimo prava radnika, ali i omogućili bolji ambijent i veću konkurentnost naših privrednih subjekata“, smatra Nikšić.

Nadalje, u razgovoru za FENA-u, kratkoročnim ciljevima označio je mjere koje je Vlada FBiH poduzela kada se radi o „gašenju požara“ poput pokušaja rješenja problema djece oboljele od dijabetesa i djece oboljele od cistične fibroze, te podrške određenim projektima koji jesu kratkoročni „ali svi iziskuju da sljedeću godinu planiramo sistemska rješenja koja će omogućiti tim ljudima da imaju zagarantovana prava, a da ne moraju to da traže na ulici, odnosno da to ne zavisi od toga ko sjedi u Vladi i iz koje političke partije, nego da je to nešto što je što se podrazumijeva i što njima pripada“.

Na kraju razgovora, premijer Nikšić uputio je poruku građanima kojom potvrđuje riješenost novog saziva Vlade da učini sve, u skladu s nadležnostima, kako bi se stanje u državi stabiliziralo i kako bi kompromis i traganje za rješenjima prevladalo određene obrasce ponašanja, koji nisu rezultirali rješavanjem stvarnih problema s kojima se građani suočavaju.