Iz Federalnog ministarstva tvrde: Za radnike Krivaje do sada izdvojeno više od 24,5 miliona KM

Danas su bivši radnici nekadašnjeg industrijskog preduzeća Krivaje iz Zavidovića protestvovali tražeći uvezivanje staža kako bi im se omogućio odlazak u mirovinu. 

Povodom aktuelnih zahtjeva predstavnika radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, a kako tvrde s ciljem objektivnog informisanja javnosti, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije oglasilo se danas saopćenjem koje prenosimo u nastavku:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ističe da već duže od petnaest godina u kontinuitetu pomaže radnicima privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, odnosno IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići-u stečaju, u rješavanju problema koji se odnose na uvezivanje radnog staža, pokretanje proizvodnje i za druga socijalna davanja.

Do sada je iz Budžeta Federacije BiH radnicima ovog društva uplaćeno više od 24,5 miliona KM za uvezivanja radnog staža, pokretanje proizvodnje i socijalna davanja. Samo u 2022. godini za uvezivanje staža izdvojeno je 665.654,85 KM za 70 radnika na osnovu Programa utroška sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

U Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu planirano je 5,5 miliona KM za uvezivanje radnog staža za državna i privatna preduzeća. Radnici IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići-u stečaju moći će se prijaviti na Javni poziv, koji će uskoro biti raspisan i na taj način će se uvezati radni staž za značajniji dio radnika radi odlaska u penziju.