Izdata upozorenja zbog obilnih padavina i opasnosti od poplava

Federalni hidrometeorološki zavod izdao ja narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina koje se prognoziraju širom Bosne i Hercegovine.

Upozorenje se odnosi za subotu 23. septembra, a širom zemlje se očekuju obilnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Osim navedenog i Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 23. do 25. septembra.

Uslijed novih značajnijih padavina prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Une, Sane, Gline i Korane u Federaciji BiH te Bosne, Usore i Tinje.

Obzirom na to da su trenutno vodostaji u većim vodotocima niski, da je vegetacija još prisutna te da je tlo nezasićeno, očekuje se njihov umjeren porast. Ono što se prognozira pri ovakvim uslovima jesu bujice, odnosno aktiviranje bujičnih vodotoka na navedenim slivovima.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-sanskom, Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.